VEZİRKÖPRÜ MİRAS DAVASI AVUKATI

Halk arasında gayrimenkul davası denildiğinde ilk olarak akla miras davası olarak bilinen izalei şüyu (Ortaklığın giderilmesi) davası gelmektedir. Fakat Gayrimenkul Davaları, alanı itibariyle çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Dava takibi yanında Gayrimenkul Hukuku Danışmanlığı da yapan ofisimizin ilgilendiği bazı hukuki hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

 • Hissedarların veya Mirasçıların anlaşamaması nedeniyle Ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şüyu), Bu davalar halk arasında miras davası olarak bilinmekte olup bu alanda çalışan avukatlara ise miras davası avukatı denmektedir.
 • Kadastro tespiti sırasında hissedarların yanlış yazılması ya da daha sonradan yapılan bir hatalı işlemle tapu kaydındaki hataların düzeltilmesi amacıyla Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
 • Mirastan mal kaçırma amacıyla yapılan satış, bağışlama ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali amacıyla tapu iptal ve tescil davası, (Muris muvazaası)
 • Noterde düzenlenen Vasiyetnamenin Yerine getirilmesiVasiyetnamenin Tenfizi talepli Tapu iptal ve tescil davası (Miras Davası)
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
 • Rıza dışında vekilin aleyhe yaptığı işlemlerin iptali amacıyla Vekâlet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Taşınmaza yapılan haksız müdahalenin engellenmesi amacıyla müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
 • Bir hissedarın diğer hissedarların yerini bedelsiz kullanması ya da 3. Kişinin haksız olarak taşınmazı işgali gibi durumlarda İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
 • Kanundan kaynaklı olarak hissedarların diğer hissedarlara karşı kullanabileceği ya da tarım arazisinde komşu taşınmazın sahibinin kullanabileceği Önalım (Şufa) davası,
 • Belediyenin ya da diğer kamu kurumlarının yaptığı Kamulaştırma ve acele kamulaştırma davası. Ya da taşınmaz sahibinin bilgisi dışında hukuki süreç işletilmeden kamu gücü tarafından taşınmaza el atılması nedeniyle kamulaştırmasız el atma davası,
 • Gayrimenkul Hukuku konusunda danışmanlık

Gayrimenkul Davası, Kamulaştırma Davası veya Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Gayrimenkul Davası ya da miras davası, genellikle bilirkişi incelemesi ve keşif süreçlerini de içermesi nedeniyle ortalama 2-3 yıl sürmektedir. Fakat davanın niteliği, davanın görüldüğü mahkemenin iş yükü, Dava konusu gayrimenkullerin sayısı, hissedarların sayısı, dava sürecinde hâkim değişikliği ya da istinaf ve temyiz süreci gibi durumlara göre dava süresi değişmektedir.

Vezirköprü  Miras Davası Avukatı

Vezirköprü Avukat ve Danışmanlık Bürosu olarak yukarıda bir kısmı sayılan işlerin dışında birçok alanda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Hukuki probleminizle ilgili Vezirköprü miras davası avukatına danışmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır

Mirasçıların miras davası açmadan önce kendi aralarında analaşarak miras paylaşımı yapmak için uğraşmaları en kısa ve masrafsız olan yoldur. Bu nedenle miras paylaşımı nasıl yapılır? adlı yazımızı okumanızda fayda olduğunu düşünmekteyiz. Fakat mirasçıların miras paylaşımı konusunda anlaşamamaları durumunda son çare olarak miras paylaşım davası açılması gerekecektir.

VEZİRKÖPRÜ MİRAS DAVASI İÇİN AVUKATA DANIŞMA 2024

Ofis Merkezimiz Samsun'un Vezirköprü ilçesinde olmakla birlikte başta Samsun bölgesi başta olmakla üzere Türkiye genelinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda Vezirköprü Miras Avukatı hizmeti almak için bizi arayabilir veya Avukata Sor bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

Etiketler

 • Miras Davası

 • Vezirköprü Miras Avukatı

 • Hisseli arsa ve tarla