İÇİNDEKİLER(İlgili başlığa tıklayarak doğrudan ilgili bölüme ulaşabilirsiniz)

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ

Trafik Cezaları, trafik kurallarına uymayan hatalı sürücüler hakkında uygulanan idari yaptırımları ifade eder.  Fakat son günlerde artan haksız trafik cezaları birçok kişiyi de mağdur etmektedir. Bu yazımızda haksız olarak tahakkuk ettirilen ya da icra marifetiyle tahsil edilmeye çalışılan trafik cezalarına itiraz yolunu inceleyeceğiz.

1.TRAFİK CEZALARININ HUKUKİ DAYANAĞI NEDİR?

Trafik Cezaları; Kara Yolları Trafik Kanunu, Kara Yolları Trafik Yönetmeliği ve Kabahatler Kanunu başta olmak üzere farklı yasal düzenlemeler ile tahakkuk ettirilmekte ve icrasına başlanmaktadır.

2.TRAFİK CEZASI SORGULAMA 2020

Adınıza düzenlenmiş bir trafik cezasının olup olmadığını:

3.ARACIM DURDURULMADAN TRAFİK CEZASI YAZILABİLİR Mİ?

3.1.Plakaya trafik cezası yazılması

Trafik Polisleri, sürücüyü durdurarak kesilen cezayı doğrudan sürücüye verebilecekleri gibi aracın plakasına yazarak daha sonra ruhsat sahibinin adresine de gönderebilirler. Çoğu kez trafik cezalarının araç plakasına yazıldığını ve sürücünün trafik cezasını tebliğ aldıktan sonra cezadan haberdar olduğunu görmekteyiz. Trafik Cezalarını ne zaman tebliğ aldığınız itiraz hakkınız açısından aşağıda açıklandığı üzere önem arz etmektedir.

4.TRAFİK CEZASINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Plakaya yazılan trafik cezasına veya ehliyete yazılan trafik cezasına itiraz edebilmek için öncelikle trafik cezasının tebliğ edilmesi gerekir. Tebliğ edilmediği sürece itiraz süresi başlamaz. Tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde trafik cezasının niteliğine göre Sulh Ceza Hakimliğine ya da İdare Mahkemesine Trafik cezasına itiraz dilekçesi ve aşağıda yazan belgelerle birlikte başvuru yapılır.

5.TRAFİK CEZASINA İTİRAZ SÜRESİ NE KADAR?

Kabahatler Kanunu’nun 27. Maddesine göre kesilen trafik cezasına itiraz süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde eğer itiraz edilmez ise ceza kesinleşir ve itiraz etme olanağı kalmaz. Asıl önemli olan ise bu 15 günlük süre ne zaman başlar?

 • Eğer Trafik Polisi ya da Jandarma ekipleri aracınızı durdurarak trafik cezasını sürücü belgesine yazmış ve cezaya ilişkin tutanağı size vermiş ise itiraz süresi cezanın yazıldığı günden itibaren başlar.
 • Eğer Trafik Cezası aracınız durdurulmadan plakaya yazılmış ise itiraz süresi cezanın size tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar.

6.TRAFİK CEZASINA İTİRAZ NEREYE YAPILIR?

Trafik cezasına itiraz edilirken uygulamada yaşanan önemli bir sorun Trafik cezalarına hangi mahkeme bakar sorusunun net bir şekilde verilememesidir. Trafik Cezalarına karşı yapılan itirazları incelemekle görevli olan mahkemeler normal şartlarda Trafik Mahkemeleridir. Fakat ülkemizde bu mahkemeler iş yoğunluğu olmaması nedeniyle her yerde bulunmadığından bu itirazları cezanın yazıldığı bölgedeki Sulh Ceza Hâkimlikleri inceleyecektir. 

Bununla birlikte eğer idari bir yaptırım kararı verilmiş ise ve aksine bir düzenleme yok ise bu kez de görevli mahkeme İdare Mahkemesi olacaktır. İdare mahkemesinde görülecek davalarda itiraz süresi diğer itirazlardan farklı olarak 60 gündür.

6.1.Seyahat Halinde Trafik Cezası Yazılması

Trafik Cezası, seyahatiniz sırasında ikamet ettiğiniz şehirden farklı bir şehirde yazılmış ise sadece bu itiraz için cezanın yazıldığı bölgedeki yetkili mahkemeye gitmenize gerek yoktur. İtiraz Dilekçenizi herhangi bir Adliyeden Muhabere kanalıyla ilgili yer Sulh Ceza Hâkimliğine gönderebilirsiniz.  

Örnek vermek gerekirse: Ankara’dan Samsuna seyahat etmekte iken Çorum il sınırları içerisinde trafik cezası plakanıza yazılmış olsun ve Samsundaki ikamet adresinize tebliğ edilmiş olsun. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz dilekçenizi “ÇORUM NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE SAMSUN NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE” şeklindeki bir başlık ile düzenleyerek Samsun Adliyesine teslim etmeniz yeterlidir. İtiraz ettiğiniz tarih dilekçenizin Samsun Adliyesine verildiği tarih olarak kabul edilir.

6.2.Trafik Cezası ve Ehliyete El Konulması

Sürücü belgesine geçici olarak el konulması ya da bilinen tabirle ehliyete el konulması veya alkolden ehliyet kaptırma işlemi idari bir yaptırım kararı olmasına rağmen 2918 sayılı Kanunu’nu 112. maddesindeki özel düzenleme gereği bu karara karşı da Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz edilir. İtiraz süresi idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren 15 gündür. (Uyuşmazlık Mah.2017/96 E. 2017/138 K. 20.02.2017 tarihli kararı)

6.3.Trafik Cezası Ve Aracın Trafikten Men Edilmesi

Normal şartlarda trafik cezasına itiraz için Sulh Ceza Hâkimliğine başvurulması gerekir fakat bu ceza ile birlikte aracın trafikten men edilmesi kararı var ise bu durumda ikinci ceza idari yaptırım olarak kabul edildiğinden dolayı itiraz mercii, kararı veren kolluk biriminin bağlı olduğu yer idare mahkemesidir. Bu durumda hem trafik cezasının kaldırılması hem de aracın trafikten men edilmesi kararının kaldırılması için idare mahkemesine başvurulması gerekir.  Dava açma süresi kararın tebliğinden itibaren 60 gündür.(Uyuşmazlık Mah.2015/685 E. 2015/692 K. 26.10.2015 tarihli kararı)

7.TRAFİK CEZASINI ÖDEDİKTEN SONRA İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM?

Trafik Cezasını ödedikten sonra itiraz etmek çoğu kez başvurucuların lehine olan bir yoldur. Eğer ödeme gücünüz var ise cezayı indirimli olarak ödeyip ödeme dekontunu dilekçenize ekleyerek itiraz etmeniz faydanıza olacaktır. Özellikle itirazın reddedilme ihtimali var ise cezayı ödedikten sonra itiraz etmek daha mantıklı bir yol olacaktır.

8. TRAFİK CEZASINA İTİRAZ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

1. Dava dilekçesi (2 adet)
2. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Fotokopisi
3. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatı Fotokopisi
4. Ruhsat Fotokopisi
5. Kimlik veya Ehliyet Fotokopisi

9. TRAFİK CEZASINA İTİRAZ ÜCRETİ 2020

2020 yılı itibariyle Trafik cezasına itiraz için mahkeme masrafı yoktur. Yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak Sulh Ceza Hâkimliğine trafik cezasının kaldırılması için dava açılması ücretsizdir. Fakat trafik cezası ile birlikte yukarıda verilen örneklerdeki gibi bir idari işlemde söz konusu ise İdare Mahkemesinde açılacak olan davada harç ödenmesi gerekecektir.

10. TRAFİK CEZASINA İTİRAZ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Sulh Ceza Hâkimliğinde görülen Trafik cezasına itiraz davası her bölgenin iş yoğunluğuna göre değişmekle birlikte ortalama 3-6 ay arasında sonuçlanmaktadır.

11. TRAFİK CEZASI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÜCRETİ 2020

2020 Trafik Cezası Dilekçe ücreti ve Danışmanlık ücreti Resmi gazetede yayınlanan 2020 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenmektedir. Fakat somut olaya göre fiyat belirlendiğinden dolayı fiyat almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

12. TRAFİK CEZASI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2020

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2020

SAMSUN NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN                   : AD – SOYAD, T.C. NO, ADRES

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM EDİLDİĞİ TARİH: …………….

TEBELLÜĞ TARİHİ             : ……………

KONU                              : ………. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından tanzim edilen trafik idari para cezasının ve geçici olarak sürücü belgesi geri alma tutanağının iptali ve ehliyetim tarafıma iadesi talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

……….2020 tarihinde yılbaşı gecesi aracımla seyir halinde iken polis memurları aracımı durdurdu. Alkol ölçümü yaptılar fakat alkol kullanmamış olmama rağmen alkol tespit edildi ve ceza uygulanarak ehliyetime el konuldu. Olay sonrasında özel hastaneden aldığım raporda kanımda alkol tespit edilmedi.

Yukarıda anlattığım gibi alkol kullanmamış olmama rağmen alkolmetrenin hatalı ölçümü nedeniyle hakkımda hem trafik idari para cezası uygulandı hem de 6 ay süreyle ehliyetime el konuldu. Bu nedenle hatalı olarak yapılan ölçüm nedeniyle tanzim edilen tutanakların iptal edilerek ehliyetimin geri verilmesini talep etmekteyim.

HUKUKİ NEDENLER : KTK 48/3, 112 ve sair mevzuat.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıkladığım ve resen nazara alınacak nedenlerle; İtirazımın KABULÜ ile Samsun Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün ……..2020 tarihli ……….. seri numaralı ve 1.002 TL tutarındaki trafik idari para cezasının İPTALİNE, EHLİYETİMİN TARAFIMA İADESİNE karar verilmesini arz ve talep ederim. …………2020

İTİRAZ EDEN

AD SOYAD

EKLER :

 • …….. Hastanesinden alınan kan testi sonucu
 • Trafik İdari Para Cezası Tutanağı Fotokopisi
 • Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı Fotokopisi
 • Araca ait Ruhsat Fotokopisi
 • Kimlik Fotokopisi

TRAFİK CEZASI İÇİN AVUKATA SOR

Trafik cezası ile ilgili hukuki yardıma ihtiyacı olan kişiler internet sitemizdeki ilgili yazılarımızı okuyabilir ya da site ana sayfasında yer alan Avukata Sor bölümünden bizimle iletişime geçebilirler.

 

Yorumlar

 • selim övünç altınkök

  Merhaba, Plakaya sehven kesilmiş 1002 try cezaya ilişkin itirazıma mahkeme red kararı aldı. Hiç bir delil sunmadan... Olmadığım yerde olmadığım zamanda kesilen bir para cezası. Görüntü vs. paylaşımı yok. Plakaya kesilmiş bir ceza. Ben de bir kanıt sunmadım ancak arkadaşımdan o gün iş yerinde olduğuma dair beyan yazısı alabilirim. Henüz başvurmadım ama otopark hizmetinden yararlanıyorum ve o gün o saatte aracım park halinde idi. Kamera kaydı görüntüsünü alsam faydası olurmu? Ücretiniz nedir?

 • Erdal Erdaş

  Sayın özgür bey bursada yaşıyorum ve Sinop ta hız aşımı nedeniyle araç plakası na ceza almış olduğum tarafıma tebliğ edildi. Ceza kesim tarihi ve iki ay öncesine kadar kesinlikle bursa dışına çıkmadım.sulh ceza hakimliGine belirtilen belgeler le itiraz ettim.itirazın sonuclanmasinin uzayacagi düşüncesi ile % 25 indirim den faydalanmak için ödemeyi yapmam uygun olurmu veya itiraz lehime sonuclanirsa vergi dairesinden paramı alabilir miyim. Teşekkür ederim

 • Koray Erman

  Merhabalar Özgür bey Plakama bir park cezası yazılmış. Ancak herhangi bir resim delil vs. mevcut değil. Ceza bana değil evdeki anneme tebliğ edilmiş. İtiraz süresi olan 15 gün malesef geçti. Ben ortada bir delil olmadığı için söz konusu kolluk kuvveti görevlisi hakkında dava açmak istiyorum. Mümkün müdür? Numaram 05416016509 Çok teşekkürler İyi Çalışmalar

 • Kadir Çimli

  01 /2019 tarihinden itibaren Küçükçekmece e 5 karayolu Eds cezaları gelmeye başladı yüksek hız dan fakat bu cezaları 08/2019 da tarafıma tebliğ ettiler ve halen arkası kesilmeden her aya en az 10 ceza kesilmiş ve ben bu güzergahı gece gündüz kullanıyorum genelde gidiş yönü gece hız sınırını asiyordum şuan 1 ve 2 ayın ceza toplamı yaklaşık 7 bin. TL civarında daha 8. aya kadar hergun gaz kesmeden bu güzergahta çalıştım yani 8. Aya kadar devamı gelecek daha hiç ödeme yapmadım ne yapmalıyım

 • Mehmet dönertaş

  Merhaba bir sorum olacaktı.istanbul maslakta arkadaşımın aracını kullanıyordum.araç sahibi arkadaşım yanımdaydı.araç hacizliymiş.benim haberim yok.sonra polis çevirdi.aracı bağladı.arkadaşımla beraber polis eşliğinde otoparka gittik aracı bıraktık.geçen gün e devletten bana ceza yazıldığını gördüm.bu cezaya itiraz etme hakkım varmı acaba.teşekkür ederim.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.