İÇİNDEKİLER(İlgili başlığa tıklayarak doğrudan ilgili bölüme ulaşabilirsiniz)

NOT: DANIŞMANLIK HİZMETİ ÜCRETLİDİR. BU KONUDA OFİSTE VEYA TELEFONDA GÖRÜŞMEK İSTERSENİZ DANIŞMANLIK ÜCRETİ ÖDEYEREK RANDEVU ALMANIZ GEREKMEKTEDİR.

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ

Trafik Cezaları, trafik kurallarına uymayan hatalı sürücüler hakkında uygulanan idari yaptırımları ifade eder.  Fakat son günlerde artan haksız trafik cezaları birçok kişiyi de mağdur etmektedir. Bu yazımızda haksız olarak tahakkuk ettirilen ya da icra marifetiyle tahsil edilmeye çalışılan trafik cezalarına itiraz yolunu inceleyeceğiz.

1.TRAFİK CEZALARININ HUKUKİ DAYANAĞI NEDİR?

Trafik Cezaları; Kara Yolları Trafik Kanunu, Kara Yolları Trafik Yönetmeliği ve Kabahatler Kanunu başta olmak üzere farklı yasal düzenlemeler ile tahakkuk ettirilmekte ve icrasına başlanmaktadır.

2.TRAFİK CEZASI SORGULAMA 2024

Adınıza düzenlenmiş bir trafik cezasının olup olmadığını:

3.ARACIM DURDURULMADAN TRAFİK CEZASI YAZILABİLİR Mİ?

3.1.Plakaya trafik cezası yazılması

Trafik Polisleri, sürücüyü durdurarak kesilen cezayı doğrudan sürücüye verebilecekleri gibi aracın plakasına yazarak daha sonra ruhsat sahibinin adresine de gönderebilirler. Çoğu kez trafik cezalarının araç plakasına yazıldığını ve sürücünün trafik cezasını tebliğ aldıktan sonra cezadan haberdar olduğunu görmekteyiz. Trafik Cezalarını ne zaman tebliğ aldığınız itiraz hakkınız açısından aşağıda açıklandığı üzere önem arz etmektedir.

4.TRAFİK CEZASINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Plakaya yazılan trafik cezasına veya ehliyete yazılan trafik cezasına itiraz edebilmek için öncelikle trafik cezasının tebliğ edilmesi gerekir. Tebliğ edilmediği sürece itiraz süresi başlamaz. Tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde trafik cezasının niteliğine göre Sulh Ceza Hakimliğine ya da 30 gün içerisinde İdare Mahkemesine Trafik cezasına itiraz dilekçesi ve aşağıda yazan belgelerle birlikte internetten veya ilgili adliyeden başvuru yapılır.

5.TRAFİK CEZASINA İTİRAZ SÜRESİ NE KADAR?

Kabahatler Kanunu’nun 27. Maddesine göre kesilen trafik cezasına itiraz süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde eğer itiraz edilmez ise ceza kesinleşir ve itiraz etme olanağı kalmaz. Asıl önemli olan ise bu 15 günlük süre ne zaman başlar?

  • Eğer Trafik Polisi ya da Jandarma ekipleri aracınızı durdurarak trafik cezasını sürücü belgesine yazmış ve cezaya ilişkin tutanağı size vermiş ise itiraz süresi cezanın yazıldığı günden itibaren başlar.
  • Eğer Trafik Cezası aracınız durdurulmadan plakaya yazılmış ise itiraz süresi cezanın size tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar.

6.TRAFİK CEZASINA İTİRAZ NEREYE YAPILIR?

Trafik cezasına itiraz edilirken uygulamada yaşanan önemli bir sorun Trafik cezalarına hangi mahkeme bakar sorusunun net bir şekilde verilememesidir. Trafik Cezalarına karşı yapılan itirazları incelemekle görevli olan mahkemeler normal şartlarda Trafik Mahkemeleridir. Fakat ülkemizde bu mahkemeler iş yoğunluğu olmaması nedeniyle her yerde bulunmadığından bu itirazları cezanın yazıldığı bölgedeki Sulh Ceza Hâkimlikleri inceleyecektir. 

Bununla birlikte eğer idari bir yaptırım kararı verilmiş ise (Örneğin; KTK Ek 2/3-a Korsan taksiden aracın bağlanması ve otoparka çekilmesi) ve aksine bir düzenleme yok ise bu kez de görevli mahkeme İdare Mahkemesi olacaktır. İdare mahkemesinde görülecek davalarda itiraz süresi diğer itirazlardan farklı olarak 60 gündür.

6.1.Seyahat Halinde Trafik Cezası Yazılması

Trafik Cezası, seyahatiniz sırasında ikamet ettiğiniz şehirden farklı bir şehirde yazılmış ise sadece bu itiraz için cezanın yazıldığı bölgedeki yetkili mahkemeye gitmenize gerek yoktur. İtiraz Dilekçenizi herhangi bir Adliyeden Muhabere kanalıyla ilgili yer Sulh Ceza Hâkimliğine gönderebilirsiniz.  

Örnek vermek gerekirse: Ankara’dan Samsuna seyahat etmekte iken Çorum il sınırları içerisinde trafik cezası plakanıza yazılmış olsun ve Samsundaki ikamet adresinize tebliğ edilmiş olsun. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz dilekçenizi ÇORUM NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE SAMSUN NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE” şeklindeki bir başlık ile düzenleyerek Samsun Adliyesine teslim etmeniz yeterlidir. İtiraz ettiğiniz tarih dilekçenizin Samsun Adliyesine verildiği tarih olarak kabul edilir.

6.2.Alkollü Araç Kullanma Trafik Cezası ve Ehliyete El Konulması (KTK 48/5 Alkolden ehliyet kaptırma)

Alkollü araç kullanma nedeniyle KTK 48-5 trafik cezası uyarınca Sürücü belgesine geçici olarak el konulması ya da bilinen tabirle ehliyete el konulması veya alkolden ehliyet kaptırma işlemi idari bir yaptırım kararı olmasına rağmen 2918 sayılı Kanunu’nu 112. maddesindeki özel düzenleme gereği bu karara karşı da Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz edilir. İtiraz süresi idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren 15 gündür. (Uyuşmazlık Mah.2017/96 E. 2017/138 K. 20.02.2017 tarihli kararı)

6.3. Alkolmetreyi Üflememe Cezası 2024

Alkollü araç kullanmaktan dolayı trafik cezası uygyulanırken beraberinde alkolmetreyi üflememe cezasının da uygulandığını ve vatandaşların "aynı eylemden dolayı iki farklı ceza uygulanmaz" kuralı gereğince itirazlarda bulundukları sıklıkla görülmektedir. Alkolmetre üflememe cezası, alkollü araç kullanma cezasından bağımsız olarak kanunda belirtilen farklı düzenlemelerin farklı eylemler neticesinde ihlali ile uygulanmaktadır. Şöyle ki; Öncelikle alkollü araç kullanma eylemini gerçekleştiren sürücüden alkolmetreyi üflemesi istenmekte ve ardından sürücünün buna rıza göstermemesi durumunda yani trafik ekiplerine görevlerini yapmaları konusunda engel olması durumunda hastanede kan örneği aldırılmakta ve sonrasında sürücünün kanında yasal sınırın üzerinde alkol var ise hem alkollü araç kullanmaktan hem de alkolmetreyi üflememekten dolayı trafik cezası uygulanmaktadır. Alkolmetreye üflemezsek ne olur? Alkolmetreye üflememenin cezası nedir? KTK 48/9 trafik cezası hem ehliyete belirli bir süre el konulur (2024 yılı itirabiyle 2 yıl) hem de trafik para cezası yazılır.

Burada yapılması gereken husus gerekçe göstermeksizin alkolmetreyi üflememek değil, alkolmetreyi üfledikten sonra hemen olay yerinde ölçüme itiraz ederek kolluktan alınacak bir üst yazı ile hastaneye gidip kan testi yaptırmaktır. Eğer alkolmetredeki ölçüm gerçeği yansıtmıyorsa yapılması gereken budur. Alkolmetreyi üflememe cezası yazıldıktan sonra özel hastaneden kan testi (alkol testi) yaptırılmaya çalışılmaktadır. Ancak kolluk birimlerinden gerekli üst yazı alınmadan alkolden kan testi yaptırılması talebi genellikle sağlık kurumları tarafından olumsuz karşılanmaktadır.

6.4.Trafik Cezası Ve Aracın Trafikten Men Edilmesi

Normal şartlarda trafik cezasına itiraz için Sulh Ceza Hâkimliğine başvurulması gerekir fakat bu ceza ile birlikte aracın trafikten men edilmesi kararı var ise bu durumda ikinci ceza idari yaptırım olarak kabul edildiğinden dolayı itiraz mercii, kararı veren kolluk biriminin bağlı olduğu yer idare mahkemesidir. Bu durumda hem trafik cezasının kaldırılması hem de aracın trafikten men edilmesi kararının kaldırılması için idare mahkemesine başvurulması gerekir.  Dava açma süresi kararın tebliğinden itibaren 60 gündür.(Uyuşmazlık Mah.2015/685 E. 2015/692 K. 26.10.2015 tarihli kararı)

6.5. Ek 2/3-a Korsan Taksi Trafik Cezası ve Trafikten Men Cezası İptali 2024

Yetkililerden aldığımız bilgilere ülkemizde 50 bin civarı korsan taksi ve 3 bine yakın korsan taksi durağı bulunuyor. Bu korsan taksilerden 20 bin civarının İstanbul'da faaliyet gösterdiği ve İstanbul'da aylık ortalama 800 aracın korsan taksiden bağlandığı bilinen bir gerçek. Ancak bu sayı her geçen gün artıyor. Resmi taşıma belgesi olmadan ücret karşılığında yolcu taşıyan korsan taksilere idari para cezası yazılıyor ve trafikten men kararı uygulanıyor. 2024 yılı korsan taksi trafik para cezası miktarı 32.233 TL olarak uygulanmakta ve araç 60 gün süreyle trafikten men edilmektedir. Hiçbir kanıt olmadan korsan taksiden ceza yazılabilir mi? Ortada hiçbir delil yokken trafik cezası yazılması mümkün değildir. Bununla birlikte trafik polislerinin yazdığı her ceza mutlaka doğru olduğu anlamına gelmediği için yasal süre içerisinde korsan taksi cezasına itiraz büyük önem taşımaktadır. Nitekim Anayasa Mahkemesinin 2021 yılında vermiş olduğu bir ihlal kararında "Başvurucuya savunma imkânı tanınmış ise de Hâkimliğin kamu görevlilerince düzenlenen tutanağa üstünlük tanıyan yaklaşımı başvurucunun savunma yapmasını anlamsız hâle getirmiş ve başvurucuyu kamu otoritesi karşısında dezavantajlı konuma düşürmüştür." denildiğinden dolayı polislerin korsan taksiden tuttuğu tutanağa aksi ispat edilemeyecek kadar önem atfedilmemesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için EK 2/3-A Korsan taksi cezası ve Trafikten men işlemi iptali isimli yazımızı inceleyebilirsiniz

6.6 Ek 2/3-a Korsan taksiden bağlanan araç nasıl alınır? Korsandan bağlanan aracı çıkarmak 2024

Korsandan bağlanan aracı çıkarmak için 60 günlük süre içerisinde İdare mahkemesine yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açılması gerekmektedir. Korsan taksi cezasına itiraz edildiğinde korsan taksi cezasına ilişkin yürütmenin durdurulması kararı birkaç gün içerisinde verilmekte ve araç yaklaşık 1 hafta içerisinde otoparktan teslim alınabilmektedir. Ancak davalı tarafın savunma dilekçesinde sunduğu delillere göre itirazın açıkça yerinde olmadığına karar verilmesi durumunda aracın yeniden bağlanma ihtimali vardır. Bu nedenle korsan taksi cezası iptali dilekçesini veya korsan taksi trafikten men tutanağı iptali dilekçesini bu alanda uzman bir avukat aracılığıyla hazırlamanız oldukça önemlidir.

6.7. Ek 2/3-a Kiralık aracın (Rent a car) korsan taksiden bağlanması

Rent a car firması tarafından kiralanan aracın korsan taksi olarak kullanılması durumunda aracın trafikten men edilebilmesi için sürücü ile araç sahibi arasındaki bağın araştırılması ve araç sahibinin korsan takisicilikten haberinin olduğunun ispatlanması gerekiyor. Eğer Rent a car firması ile araç sürücüsü arasında bu konuya ilişkin karşılıklı bir rıza olduğu ispatlanamazsa araç trafikten men edilemiyor. Kiralık araç buna rağmen korsandan bağlanmışsa idare mahkemesine açılacak dava ile yaklaşık 1 hafta içerisinde araç geri alınabiliyor. Nitekim Danıştay 15. Daire Başkanlığının 05.10.2016 tarihli kararında: "Somut olayda; 21.01.2015 tarihinde emniyet yetkilileri tarafından yapılan denetimde ... plakalı araç ile belediye sınırları içinde izinsiz yolcu taşımacılığı yapıldığından bahisle tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılan davada, davacının beyanlarında, kendisinin oto kiralama işiyle iştigal ettiği, kendi adına kayıtlı olan söz konusu aracın 14.01.2015 tarihinde kiralama sözleşmesi kapsamında zilyetliğinin araç sürücüsüne devredildiği, araç sürücüsü tarafından ticari amaçlı taşımacılıkta kullanıldığının bilinmediğinin belirtildiği ve dosyadaki bilgi ve belgelerden; söz konusu taşımacılık faaliyetinin araç sahibinin bilgisi ve izni dahilinde yapıldığı hususunun somut, şüpheden uzak, kesin delillerle ortaya konulamadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir." denilerek trafikten men edilen aracın lehine karar vermiştir. Dolayısıyla bu konuda yapılacak düzgün ve yeterli bir itirazdan olumlu sonuç alınma ihtimali oldukça yüksektir. 

6.8. Ek 2/3-a Korsan taksi  ve trafikten men cezası itirazı / iptali dava dilekçesi 2024

İdare mahkemesinde açılacak olan bu davada aracın otoparktan en hızlı şekilde çıkarılması ve yargılama sonunda korsan taksi cezası ile trafikten men işleminin iptali için en önemli olan husus dava dilekçesidir. İşin neredeyse % 90 lık kısmı dava dilekçesine bağlıdır. Dilekçenin yanlış hazırlanması, yetkili ve görevli olmayan mahkemeye verilmesi veya içeriğinin hukuki açıdan yeterli olmaması gibi durumlarda 1 hafta içerisinde otoparktan çıkarılabilecek bir araç 60 gün boyunca otoparkta kalmakta ve yargılama sonunda dava reddedilmektedir. Bu kapsamda kendi aracınızın, emanet olarak almış olduğunuz bir aracın veya kiralanmış bir aracın korsan taksiden bağlanması durumunda danışmanlık hizmeti almak ve dilekçe hazırlatmak için iletişim bölümünde belirtilen telefon numarasından mesai saatleri içerisinde bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu konuda ayrıntılı bilgi almak için EK 2/3-A Korsan taksi cezası ve Trafikten men işlemi iptali isimli yazımızı inceleyebilirsiniz

6.9. Fahri Müfettiş Trafik Cezasına İtiraz

Fahri trafik müfettişleri trafik ekiplerine yardımcı olmak amacıyla kanundan doğan bazı işlemler yapabilmektedirler. Ancak trafik polislerinin sahip olduğu her hak ve yetkiye sahip değillerdir. Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 9/e maddesinde “araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamaz” hükmü yer almaktadır. Fahri trafik müfettişinin kimliği gizlidir. Bu kişiler trafikte tespit ettikleri durumları tutanağa bağlayıp delilleriyle birlikte trafik polislerine teslim etmekte trafik polisleri de cezanın uygun olup olmadığını kontrol ettikten sonra cezai işlemi uygulamaktadırlar. Bununla birlikte her ne kadar fahri trafik müfettişlerinin kimlikleri gizli olup kişilerle muhatap olmaları yasak olsa da bu hususların denetimini ortadan kaldıracak şekilde uygulamaların yapılabileceği anlamını taşımamakta olup günümüz teknolojik imkânları değerlendirilmek suretiyle denetime imkân verecek delillerin ortaya konulmasının gerektiği kuşkusuzdur. Fahri trafik müfettişlerinin genellikle KTK 46/2-C trafik cezası (Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek); KTK 46/2-F trafik cezası (Emniyet şeridi ihali cezası); KTK 46/2-G trafik cezası ( Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek) maddelerinden dolayı trafik cezası uyguladıkları görülmektedir. 

Fahri trafik müfettişi delil (Foroğraf, video vb.) olmadan trafik cezası yazarsa bu cezanın iptal edilme ihtimali yüksektir. Nitekim yukarıda açıkladığımız gibi hiçbir delil olmadan keyfi olarak ceza yazılması mümkün değildir. Bu konuda birçok emsal kararımız bulunmaktadır.  

7.TRAFİK CEZASINI ÖDEDİKTEN SONRA İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM?

Trafik Cezasını ödedikten sonra itiraz etmek çoğu kez başvurucuların lehine olan bir yoldur. Eğer ödeme gücünüz var ise cezayı indirimli olarak ödeyip daha sonra itiraz etmeniz faydanıza olacaktır. Özellikle itirazın reddedilme ihtimali var ise cezayı ödedikten sonra itiraz etmek daha mantıklı bir yol olacaktır.

8. TRAFİK CEZASINA İTİRAZ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

1. Dava dilekçesi (2 adet)
2. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Fotokopisi
3. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatı Fotokopisi
4. Ruhsat Fotokopisi
5. Kimlik veya Ehliyet Fotokopisi

9. TRAFİK CEZASINA İTİRAZ ÜCRETİ 2024

2024 yılı itibariyle Sulh Ceza Hakimliğine yapılacak Trafik cezasına itiraz için mahkeme masrafı yoktur. Yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak Sulh Ceza Hâkimliğine trafik cezasının kaldırılması için dava açılması ücretsizdir. Fakat trafik cezası ile birlikte yukarıda verilen örneklerdeki gibi bir idari işlemde söz konusu ise İdare Mahkemesinde açılacak olan davada harç ödenmesi gerekecektir.

10. TRAFİK CEZASINA İTİRAZ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Sulh Ceza Hâkimliğinde görülen Trafik cezasına itiraz davası her bölgenin iş yoğunluğuna göre değişmekle birlikte ortalama 3-6 ay arasında sonuçlanmaktadır.

11. İnternetten trafik cezasına itiraz nasıl yapılır? E-Devlet ile trafik cezasına itiraz 2024

Trafik cezasına itiraz nasıl yapılır 2024 yukarıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Trafik cezasına itiraz için idari yaptırımın kapsamına göre Sulh Ceza Hakimliğine veya İdare mahkemesine itiraz edilmesi gerekir. Ancak trafik cezasına UYAP tan itiraz veya trafik cezasına E-Devletten itiraz yapmak da mümkündür. Eğer E-imzanız veya mobil imzanız var ise itiraz dilekçenizi UYAP vatandaş portalından ilgili sulh ceza hakimliğine veya idare mahkemesine gönderebilirsiniz.

12. TRAFİK CEZASI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÜCRETİ 2024

2024 Trafik Cezası Dilekçe ücreti ve Danışmanlık ücreti Resmi gazetede yayınlanan 2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenmektedir. Danışmanlık ücretlerimiz idari yaptırımın kapsamına göre değişmekte olup görüşme sonrasında hazırlanacak itiraz dilekçesi de ücrete dahildir. Ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

13. TRAFİK CEZASI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2024

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2024

SAMSUN NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN                   : AD – SOYAD, T.C. NO, ADRES

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM EDİLDİĞİ TARİH: …………….

TEBELLÜĞ TARİHİ             : ……………

KONU                                  : ................... 

AÇIKLAMALAR

……….................... Olayın meydana geliş şekli, iptali istenen ceza tutanağının özeti, itiraz edilen hususlar yazılmalıdır.

...............................

.............................. 

HUKUKİ NEDENLER : KTK ve sair mevzuat.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıkladığım ve resen nazara alınacak nedenlerle; İtirazımın KABULÜ ile trafik idari para cezasının İPTALİNE, karar verilmesini arz ve talep ederim. …………2024

İTİRAZ EDEN

AD SOYAD

EKLER :

  • …….. Hastanesinden alınan kan testi sonucu
  • Trafik İdari Para Cezası Tutanağı Fotokopisi
  • ................
  • ................

TRAFİK CEZASI İÇİN AVUKATA SOR

Trafik cezası ile ilgili hukuki yardıma ihtiyacınız olması durumunda Avukata Sor bölümünden veya hafta içi mesai saatleri içerisinde iletişim numaralarımızdan danışmanlık ücreti karşılığında hizmet alabilirlersiniz.