TAZMİNAT HUKUKU | SAMSUN VEZİRKÖPRÜ TAZMİNAT AVUKATI

Tazminat Davaları, aşağıda belirtilen şartların varlığı durumunda kişilerin ve kurumların uğramış oldukları zararları mahkeme aracılığıyla tahsil edebilmesini sağlayan davalardır. Maddi Tazminat ve Manevi Tazminat olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. Halk arasında tazminat hukuku alanında çalışan avukat meslektaşlarımızdan Samsun Tazminat Avukatı Vezirköprü Tazminat Avukatı olarak bahsedildiği görülmektedir.

Tazminat Davası Şartları Nelerdir?

Tazminat davası açabilmek için öncelikle aşağıda belirtilen durumlardan birinin oluşması ve bu doğrultuda dava hazırlığı yapılması gerekmektedir.

 • Tek taraflı ya da çok taraflı Trafik kazası nedeniyle tazminat davası,
 • İş Hukukunun uygulandığı durumlarda İş kazası nedeniyle tazminat davası,
 • Bir hastalığın tedavisi sırasında Doktor Hatası nedeniyle tazminat davası (Malpraktis davası),
 • Boşanma davasında tarafların Aile Hukuku kapsamındaki tazminat talebi,
 • Suç işlenmesi ya da benzeri haksızlık oluşturacak bir haksız eylemden kaynaklı tazminat davaları,
 • Taraflar arasında yapılan bir sözleşmeden kaynaklı tazminat davası,
 • Telif Haklarından kaynaklı tazminat davası

Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Öncelikle Tazminat davasının konusu her ne olursa olsun zarara uğrayan kişinin kendisi bu davayı açabilir. 

Bununla birlikte ölümlü trafik kazası ya da ölüm olmasa bile ağır bedensel zarara neden olan bir yaralanmalı trafik kazası olması durumunda eylemden doğrudan zarar gören kişi yanında yasal mirasçıları da tazminat davası açabilirler. Bununla birlikte trafik kazası nedeniyle tazminat davalarına özel olarak trafik kazasında ölen kişinin sağlığında destek olduğu kişilerde tazminat davası açabilirler. Bu davalar “destekten yoksun kalma tazminatı” olarak adlandırılır. Ayrıntılı bilgi için Vezirköprü tazminat avukatı trafik kazası nedeniyle tazminat davası adlı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Tazminat Davası Kimlere Açılır?

Normal şartlarda tazminat davası, Havza tazminat avukatı tarafından, zarara kusuruyla sebep olan kişi ya da kuruma karşı açılır. Fakat bazı durumlarda istisnai olarak kusuru olmayan kişi ya da kurumlara da kanundan kaynaklı sorumlulukları nedeniyle dava açılabilir. Örneğin, Çift taraflı bir Trafik kazasında yaralanan kişi kazaya neden olan aracın şoförüne karşı tazminat davası açabileceği gibi bunun yanında kanundan kaynaklı kusursuz sorumluluğu bulunan araç sahibi de zarardan sorumlu olacağından dolayı ruhsat sahibine karşı tazminat davası da açabilir.

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Vezirköprü Tazminat avukatı tarafından açılan tazminat davası, Tazminat davalarındaki özel hallerden biri yok ise davalının ikametgâhının bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Eğer birden fazla davalı var ise davalılardan birinin ikametgâh adresinde de açılabilir.

Fakat bazı durumlarda davanın açılacağı mahkemeler değişebilir. Örnek vermek gerekirse, trafik kazasından kaynaklı tazminat davasında sigorta şirketinden para alma daha kolay olacağı için sigorta şirketine karşı da dava açılmaktadır. Bu durumda açılan dava Asliye Hukuk Mahkemesinde değil Asliye Ticaret Mahkemesinde görülecektir.  

Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresi

Tazminat davalarında zamanaşımı süresi kural olarak 10 yıl olmakla birlikte her olay için ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur. Örneğin işten çıkarılan bir işçinin kıdem tazminatı ya da fazla mesai alacağı gibi işçilik alacakları için açacağı bir tazminat davasında zamanaşımı süresi 2024 yılındaki güncel mevzuata göre 5 yıl iken haksız fiilden kaynaklı bir tazminat davasında 2 yıl olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yine Trafik kazası nedeniyle tazminat davalarında sıklıkla karşılaştığımız üzere olayda herhangi bir yaralanma ya da ölüm olayı gerçekleşmişse uzamış zamanaşımı dediğimiz bir hukuki durum söz konusu olacaktır. Normal tazminat davası açma süresi dolmuş olsa bile ceza hukukunun da devreye girmesiyle birlikte daha uzun zamanaşımı süreleri öngören ceza zamanaşımı uygulanacaktır.

Tazminat Davası Avukatlık Ücreti 2024

Avukatlık ücreti, 2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen tutarların altında olmamak şartıyla davanın görüleceği şehir, davanın hukuki boyutu ve avukatın kendi tarifesine göre değişiklik göstermektedir. Resmi gazetede yayınlanan 2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen tazminat davalarında tazminat avukatının avukatlık ücreti 17.900 TL’ nin altında olamaz. Bu miktarlar alt sınır olarak belirlenmiş olup yukarıda belirttiğimiz üzere yapılacak işe göre ücret değişmektedir. Ayrıca Avukatlık ücreti davanın niteliği ve duruma göre dava sonunda ortaya çıkacak tazminatın belli bir oranı olarak da kararlaştırılabilmektedir.

Samsun - Vezirköprü - Havza Tazminat Avukatı için Avukata Sor

Ofis Merkezimiz Samsun'un Vezirköprü ilçesinde olmakla birlikte başta Samsun, Havza, Ladik ve Kavak bölgesi olmakla üzere Türkiye genelinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda Maddi ve Manevi Tazminat davası açmak için hukuki yardımca ihtiyacı olan kişiler internet sitemizdeki ilgili yazılarımızı okuyabilir ya da site ana sayfasında yer alan Avukata Sor bölümünden bizimle iletişime geçebilirler.

 

 

 

 

 

 

Etiketler

 • Tazminat Davası
 • Samsun Tazminat Avukatı
 • Vezirköprü Tazminat Avukatı
 • Havza Tazminat Avukatı
 • Kavak Tazminat Avukatı
 • Merzifon Tazminat Avukatı
 • Tazminat Avukatı Ücreti 2024

 

 

 

Özgür Hukuk Bürosu, Profesyonel Hizmet

Samsun Avukat ve Danışmanlık Hizmeti veren ofisimiz profesyonel ekibi ile birlikte faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışma ortakları ile birlikte Samsun Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde şahıs ve tüzel kişiliğe haiz müvekkillerine profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vererek hukuki uyuşmazlıklara çözüm üretmektedir.