Samsun Avukat

Tarihi ve kültürüyle öne çıkan Samsun, avukat mesleğini icra edenlerin de uzmanlık alanlarında çalışmayı tercih ettiği önemli bir ilimizdir. Samsun, Nüfus açısından Türkiye'nin en kalabılk 16. ili olarak Karadeniz bölgesinde önemli bir yere sahip. Dolayısıyla ticari hayatın ve sosyal hayatın canlı olduğu ilimizde Samsun Avukatlık Bürosu Hizmeti de oldukça önemli bir yer alıyor. Samsun'da bulunan hukuk bürolarında çalışan avukatlar farklı uzmanlık alanlarında eğitim almış ve tecrübe kazanmış avukatlardan oluşuyor.

Avukatların Temel Görevleri Nelerdir?

Samsun avukatları diğer şehirlerde olduğu gibi hukuksal konularda müvekkillerine yol gösterici ve problem çözücü bir rol üstlenmektedir. Bununla birlikte avukatlar adli ve idari merciiler karşısında gerçek veya tüzel kişileri temsil etmek, müvekkillerinin haklarını savunmak ve onlar adına gerekli her türlü hukuki süreci yürütmekle görevlidir. Avukat kendisine verilen işi herhangi bir süreye tabi olmaksızın başından sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür. Çalışma alanları oldukça geniş olan Avukatlık mesleğinde dikkat ve özen yükümlülüğününön plana çıktığı önemli bir meslektir. Samsun'da Avukat olarak çalışan kişiler kendi bürolarında çalışabileceği gibi başka bir avukat ile ortak olarak ya da sözleşmeli olarak çalışabilir.

Samsun Baro Avukatı

Avukatlar yasal mevzuat gereği meslek odaları olan barolara üye olmak zorundadırlar. Samsun avukatları da samsun barosuna kayıtlı olarak görev yapmaktadır. Bu nedenle Samsun'da çalışan meslektaşlarımızdan Samsun barosu avukatı olarak bahsedilmektedir.

Samsun Avukatları Hangi Davalara Bakar?

Avukatlar temel olarak müvekkillerinin her türlü dava ve takiplerini yürütmek ve sonuçlandırmak konusunda görevli ve yetkilidir. Uzmanlık alanı ise mesleğini icra eden avukatın kendisini belirli bir alanda geliştirmesini ve ilgilendiği davaların çoğunluğunun bu alanda şekillenmesini ifade eder. Yani icra avukatı ya da ceza avukatı olmak için herhangi bir sınava girmek ya da sertifika almak gerekmez. Örneğin; çoğunlukla tazminat davası ile ilgilenen bir Samsun avukatı tazminat davaları (trafik kazası tazminatı, iş kazası tazminatı vs.) konusunda uzman olduğunu söyleyebilir. 

Sonuç olarak mevzuatımızda avukatlar için belirli bir branş seçme durumu söz konusu olmadığından dolayı yukarıda yapılan tanımlamaların halk arasında avukatın bilgi ve tecrübesine göre yapıldığı unutulmamalıdır. 

Avukat Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Samsun Avukatlık ve Danışmanlık bürosu sayısı Türkiye genelindeki duruma paralel olarak son zamanlarda oldukça artış göstermiştir. Dolayısıyla hangi avukatla çalışacağınızı seçmek önem arz etmektedir. İnternet bağlantınızı kullanarak samsun barosunun internet sitesinden Samsun avukat bilgilerine ulaşabilir, ihtiyacınız olan alanda hukuki danışmanlık için uygun bir avukat ile görüşme sağlayabilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken öncelikli konu hangi hukuk alanında yardım almanız gerektiğini doğru tespit etmektir. Daha sonrasında Samsun Miras AvukatıSamsun Ceza Avukatı gibi araştırmalar yaparak doğru seçimde bulunma ihtimalinizi artırabilirsiniz. Örneğin; İşten ayrılmanız dolayısıyla işçi alacağınız olması durumunda Samsun işçi avukatı olarak bilinen ve iş hukuku alanında çalışan bir avukat ile; trafik kazası nedeniyle tazminat alacağı ya da iş kazası nedeniyle tazminat alacağınız olması durumunda Samsun tazminat avukatı olarak bilinen ve tazminat hukuku alanında çalışan bir avukat ile çalışmanız hukuki süreci daha hızlı ve güvenli olarak yürütmek için doğru bir seçim olacaktır.

Bununla birlikte Avukatlık mesleğinin de çağın şartlarına uyum sağlayarak dijitalleştiğini belirtmekte fayda var. Bireysel olarak avukata ulaşamama durumu ya da dava dosyası hakkında bilgi alamama sorunu artık avukatlığın dijitalleşmesi ile birlikte sona ermiştir. Bu alanda Samsun bölgesinin öncü avukatlık bürolarından olan Özgür Hukuk Bürosunun kullanmış olduğu; dosyadaki önemli gelişmeleri müvekkillerine kısa mesaj olarak ileten SMS Bilgilendirme Servisi ve E-Tahsilat Sistemi gibi sistemlerin kullanılıyor olmasına mutlaka dikkat edilmesi gerekir. Bu hizmetler kurumsal avukatlık ofislerinde müvekkillere ÜCRETSİZ olarak sunulmaktadır.

SAMSUN MİRAS DAVASI AVUKATI

Halk arasında gayrimenkul davası denildiğinde ilk olarak akla miras davası olarak bilinen izalei şüyu (Ortaklığın giderilmesi) davası gelmektedir. Fakat Gayrimenkul Davaları, alanı itibariyle çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Dava takibi yanında Gayrimenkul Hukuku Danışmanlığı da yapan ofisimizin ilgilendiği bazı hukuki hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

 • Hissedarların veya Mirasçıların anlaşamaması nedeniyle Ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şüyu), Bu davalar halk arasında miras davası olarak bilinmekte olup bu alanda çalışan avukatlara ise miras davası avukatı denmektedir.
 • Kadastro tespiti sırasında hissedarların yanlış yazılması ya da daha sonradan yapılan bir hatalı işlemle tapu kaydındaki hataların düzeltilmesi amacıyla Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
 • Mirastan mal kaçırma amacıyla yapılan satış, bağışlama ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali amacıyla tapu iptal ve tescil davası, (Muris muvazaası)
 • Noterde düzenlenen Vasiyetnamenin Yerine getirilmesiVasiyetnamenin Tenfizi talepli Tapu iptal ve tescil davası (Miras Davası)
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
 • Rıza dışında vekilin aleyhe yaptığı işlemlerin iptali amacıyla Vekâlet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Taşınmaza yapılan haksız müdahalenin engellenmesi amacıyla müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
 • Bir hissedarın diğer hissedarların yerini bedelsiz kullanması ya da 3. Kişinin haksız olarak taşınmazı işgali gibi durumlarda İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
 • Kanundan kaynaklı olarak hissedarların diğer hissedarlara karşı kullanabileceği ya da tarım arazisinde komşu taşınmazın sahibinin kullanabileceği Önalım (Şufa) davası,
 • Belediyenin ya da diğer kamu kurumlarının yaptığı Kamulaştırma ve acele kamulaştırma davası. Ya da taşınmaz sahibinin bilgisi dışında hukuki süreç işletilmeden kamu gücü tarafından taşınmaza el atılması nedeniyle kamulaştırmasız el atma davası,
 • Gayrimenkul Hukuku konusunda danışmanlık

Gayrimenkul Davası, Kamulaştırma Davası veya Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Gayrimenkul Davası ya da miras davası, genellikle bilirkişi incelemesi ve keşif süreçlerini de içermesi nedeniyle ortalama 2-3 yıl sürmektedir. Fakat davanın niteliği, davanın görüldüğü mahkemenin iş yükü, Dava konusu gayrimenkullerin sayısı, hissedarların sayısı, dava sürecinde hâkim değişikliği ya da istinaf ve temyiz süreci gibi durumlara göre dava süresi değişmektedir.

Samsun Miras Davası Avukatı

Samsun Avukat ve Danışmanlık Bürosu olarak yukarıda bir kısmı sayılan işlerin dışında birçok alanda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Hukuki probleminizle ilgili Samsun miras davası avukatına danışmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır

Mirasçıların miras davası açmadan önce kendi aralarında analaşarak miras paylaşımı yapmak için uğraşmaları en kısa ve masrafsız olan yoldur. Bu nedenle miras paylaşımı nasıl yapılır? adlı yazımızı okumanızda fayda olduğunu düşünmekteyiz. Fakat mirasçıların miras paylaşımı konusunda anlaşamamaları durumunda son çare olarak miras paylaşım davası açılması gerekecektir.

SAMSUN MİRAS DAVASI İÇİN AVUKATA DANIŞMA 2024

Ofis Merkezimiz Samsun'un Vezirköprü ilçesinde olmakla birlikte başta Samsun bölgesi başta olmakla üzere Türkiye genelinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda Samsun Miras Avukatı hizmeti almak için bizi arayabilir veya Avukata Sor bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

Etiketler

 • Miras Davası

 • Samsun Miras Avukatı

 • Hisseli arsa ve tarla