İŞ KAZASI GEÇİRDİM TAZMİNAT ALABİLİR MİYİM?

İş Kazası, her ne kadar önlem alınsa da ülkemizde sıkça karşılaşılan üzücü olaylardan biridir. İş Kazası Nedeniyle Tazminat davası, Bazen işverenin ihmalinden bazen de işçinin ihmalinden kaynaklı olarak ortaya çıkan iş kazalarında işçinin yaralanması durumunda kendisine, ölmesi durumunda ise yakınlarına ödenmesi gereken tazminatlar için açılan davaları ifade etmektedir.

İş kazası nedeniyle tazminat davası açabilmek için öncelikle yaşanan kazanın iş kazası olup olmadığının tespiti gerekir. 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasında hangi kazaların iş kazası olarak kabul edildiği belirtilmiştir.

Bu kanuna göre;

 1. Sigortalının (işçinin) işyerinde bulunduğu sırada
 2. İş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında
 3. Sigortalıların (işçilerin) işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi esnasında

Yaşanan kazalar iş kazası olarak kabul edilmiştir. Bu açıklamaları biraz daha somutlaştırmak amacıyla örnek vermek gerekirse;

 • Şantiyede çalışan İnşaat işçisinin inşaattan düşmesi,
 • Cam fabrikasında çalışan işçinin parmağını makineye kaptırması,
 • İş yerindeki bir kavgada işçinin bıçaklanarak ölmesi,
 • Restoranda motorlu kurye olarak çalışan kişinin müşteriye paket götürdüğü sırada kaza geçirmesi

Gibi olaylar iş kazası olarak kabul edilmekte ve iş hukuku hükümleri uygulanmaktadır.

Bununla birlikte İşverenin inşaatta çalışan işçiye, kullanması için kafa koruyucu baret vermesine rağmen işçinin kurallara uymayarak kafasına düşen malzeme nedeniyle ölmesi durumunda bile yani işçi kusurlu olsa dahi iş kazası nedeniyle tazminat davası açılabilmektedir. Bunun nedeni işverenin yalnızca ekipman sağlamakla sorumluluğunun sona ermemesidir. Ekipman sağladıktan sonra işçilere ayrıca İş güvenliği eğitimleri vermeli, bu eğitimlerin uygulanıp uygulanmadığını da denetlemelidir.

Sonuç olarak siz veya bir yakınınız iş kazası geçirmiş ise tazminat hakkınız olup olmadığını öğrenmek için iş kazası tazminatı konusunda uzman bir Samsun tazminat avukatından hukuki yardım almanızı tavsiye etmekteyiz.

İş kazası tazminatı için zorunlu arabuluculuk var mı?

İşçilik alacakları için geçerli olan zorunlu arabuluculuk başvurusu şartı, iş kazası nedeniyle açılan tazminat davalarında geçerli değildir. Gerekli hukuki hazırlık yapıldıktan sonra arabulucuya başvurmadan dava açılabilir.

İş Kazası Tazminatı Zamanaşımı Süresi

İş kazası tazminatı zamanaşımı süresi, iş kazasının yaşandığı tarihten itibaren 10 yıldır. Fakat olayda suç teşkil eden bir durum olması ve ceza zamanaşımı süresinin 10 yıldan fazla olması durumunda bu uzamış ceza zamanaşımı uygulanmaktadır. Örnek vermek gerekirse, yaşanan iş kazasında 2 kişi ölmüş ise birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme suçu oluşacağından ve suçun ceza hukukunda dava zamanaşımı 15 yıl olduğundan dolayı bu olay bakımından 15 yıllık zamanaşımı uygulanacaktır.

SİGORTASIZ ÇALIŞAN İŞÇİ İŞ KAZASI TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

İşçi haftada birkaç saat çalışıyor olsa bile işveren, çalıştırdığı her işçiyi Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek zorundadır. Eğer işveren kendi menfaati için ya da işçinin kendi rızası ile işçiyi sigortasız çalıştırmış ise hukuka aykırı hareket etmiş olacaktır. Fakat bu durum iş hukuku alanında uzman bir avukatın yardımı ile düzeltilebilir.

Sonuç olarak sigortasız çalışan işçi de iş kazası tazminatı alabilir. Fakat burada işçiye birtakım yükümlülükler getirilmiştir. Sigortasız olarak çalışan ya da çalıştırılan işçi eğer iş kazası geçirir ise öncelikle SGK ya bu durumu bildirecek ve bir iş kazası tespiti yapılmasını talep edecektir. SGK müfettişleri bu olayı iş kazası olarak tutanaklara geçirirse sorun yok ama bu kişi burada çalışmıyor bu olay da iş kazası değil denirse dava açmak gerekiyor, iş kazası tespiti davası. Ayrıntılı bilgi için yazının devamını okuyunuz.

SAMSUN İŞ KAZASI TESPİTİ DAVASI

Normal şartlarda iş kazası yaşandıktan sonra bunun Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer ilgili kurumlara işveren tarafından bildirilmesi gerekmektedir. Bazen işverenlerin haklarında tazminat davası açılmasından korktukları için ya da ihmal ettikleri için bunu bildirmedikleri bazen de bildirmiş olsalar bile SGK tarafından olayın iş kazası olarak değerlendirilmediği görülmektedir. Özellikle iş kazası geçiren işçi sigortasız olarak çalışıyor ise bu durumda çoğu kez bildirim yapılmamaktadır. Bu sorun çözülmeden iş kazası nedeniyle açılacak tazminat davasının görülmesi mümkün değildir.

Bu nedenle iş kazasının öncelikle SGK ya bildirilmesi, SGK olayı iş kazası olarak değerlendirmez ise iş kazası tespiti davası açılmalıdır. Bu davada SGK ve işveren taraf olarak gösterilmelidir. İş kazası tespiti davası zamanaşımı süresi iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır.

İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMASI SAMSUN

İş kazası tazminatı hesaplanırken işçinin almış olduğu ücret, işçinin sürekli iş göremezlik oranı ve işçinin kusuru gibi etkenler değerlendirilerek bir sonuç tazminat hesaplaması yapılır.

Bazen iş kazası geçiren kişilerden İş kazası tazminatı hesaplama 2024 yılına göre nasıl olur sorusunu almaktayız. Ölen işçilerin yakınları açısından bu iş kazası tazminatı hesaplaması bu aşamada mümkündür fakat iş kazası nedeniyle bir sakatlık söz konusu ise olayın yaşanmasının hemen ardından net bir hesap yapmak mümkün değildir. Çünkü bundan önce yapılması gereken birkaç önemli şey vardır. Öncelikle bunun bir iş kazası olduğunun SGK tarafından tespit ettirilmesi gerekir. Ardından tedavi sürecinin tamamlanması ve olaydan yaklaşık 6 ay geçtikten sonra kesin maluliyet oranının belirlenmesi gerekmektedir. Bu aşamadan sonra yaklaşık bir tazminat hesabı yapılabilir.

Sonuç olarak siz veya bir yakınınız iş kazası geçirmiş ise tazminat miktarı hesaplama için iş kazası tazminatı konusunda uzman bir tazminat avukatından  hukuki yardım almanızı tavsiye etmekteyiz.

İBRANAME İMZALAMAK ZORUNLU MU?

İbraname, iş sözleşmesi sona eren işçinin tüm haklarını aldığını ve başkaca hiçbir hak ve alacağının kalmadığını beyan ettiği bir metindir. İşçinin bu metni imzalayarak işvereni ibra etmesi için öncelikle metinde yazdığı gibi tüm hak ve alacaklarını almış olması gerekir. Eğer almamışsa bu metni imzalamaması ya da metnin altına bu haklarını almadığına ilişkin şerh düşerek imzalaması gerekmektedir.

İBRANAME İMZALAYAN İŞÇİ TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

Yukarıda açıklandığı üzere ibraname bir hukuki durumun tespiti için hazırlanmaktadır. İbraname sadece iş hukukuna özel bir belge olmayıp birçok özel hukuk ilişkisinde kullanılmaktadır. Fakat iş hukukundaki ibranamede diğer alanlardan farklı olarak eşit iki taraf yoktur, bir tarafta sermaye sahibi olan ve güçlü konumda bulunan işveren bir tarafta ise güçsüz konumda bulunan işçi vardır. Bu nedenle İş Kanununun ruhunda işçiyi koruma içgüdüsü vardır.

Bu kapsamda işçiye imzalatılan ibraname, tacirlerin arasında imzaladığı ibranameler gibi diğer alanlardaki ibranamelerden farklı olarak tek başına bir anlam ifade etmez. Mahkeme huzurunda işçinin bu ibranamenin gerçeği yansıtmadığı yönünde beyanda bulunması durumunda mahkeme, bu ibranamenin İş sözleşmesinin sona ermesinden ne kadar sonra imzalandığı, işçiye tüm hak ve alacaklarının gerçekten ödenip ödenmediği, ödendi ise bunların işveren tarafından ispat edilip edilemediği gibi durumları inceler ve ibraname ile fiili durum arasında bir aykırılık görmesi durumunda ibranameyi geçersiz sayabilir. Yani sonuç olarak evet, ibraname imzalanmış olsa da bir takım hukuka aykırılıklar var ise işçi tazminat alabilir.

VEZİRKÖPRÜ İŞ KAZASI AVUKATI

İş hukuku oldukça kapsamlı ve bir o kadarda önemli bir alandır. Vezirköprü avukatları birçok alanda hukuki hizmet sunmaktadır. Fakat Özgür Hukuk Bürosu, taşeron firmalarda çalışan işçiler adına toplu davalar, bireysel işçilik alacağı davaları, İş kazası tazminatı davaları ve işverenlere kurumsal danışmanlık gibi hukuki hizmetler sunmaktadır.

SAMSUN İŞ KAZASI HUKUKU AVUKATI

Ofis Merkezimiz Samsun'un Vezirköprü ilçesinde olmakla birlikte başta Samsun, Havza ve Ladik bölgesi olmakla üzere Türkiye genelinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.. İş Kazası ve Samsun işçi avukatları arasında bilinen ve son derece popüler olan bir alandır. Özgür Hukuk Bürosu da iş hukuku alanındaki bireysel ve kurumsal davalardaki bilgi ve tecrübesi ile samsun da iş kazası avukatı ve işçi avukatı olarak öne çıkmaktadır.

Müvekkillerimizin daha şeffaf ve güvenilir bir hizmet alması için SMS Bilgilendirme sistemi ile dosyalardaki tüm önemli gelişmeleri müvekkillerimize mesaj olarak göndermekteyiz. 

Samsun İş Kazası Tazminat Davası için Avukata Sor

İşçi alacağı ve iş kazası tazminatı başta olmak üzere iş hukuku ile ilgili hukuki yardım almak için internet sitemizdeki ilgili yazılarımızı okuyabilir ya da site ana sayfasında yer alan Avukata Sor bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler

 • İşçi Alacağı Davası

 • İş Kazası Davası

 • Samsun İş Kazası Avukatı

 • Vezirköprü İş Kazası Avukatı

 • Havza İş Kazası Avukatı

 • İstifa eden işçi kıdem tazminatı
 • Kıdem tazminatı hesaplama 2024

 • Tazminat hesabı nasıl yapılır

 

Özgür Hukuk Bürosu, Profesyonel Hizmet

Samsun Avukat ve Danışmanlık Hizmeti veren ofisimiz profesyonel ekibi ile birlikte faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışma ortakları ile birlikte Samsun Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde şahıs ve tüzel kişiliğe haiz müvekkillerine profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vererek hukuki uyuşmazlıklara çözüm üretmektedir.