İÇİNDEKİLER (İlgili başlığa tıklayarak yazının ilgili bölümüne doğrudan ulaşabilirsiniz)

 İŞ HUKUKU | İŞÇİ ALACAĞI DAVASI AVUKATI

İşçinin emek ve mesaisi karşılığında hak ettiği ücret, tazminat veya yıllık izin gibi hakları 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiş olup hangi hallerde bu haklarını kullanabileceğini aşağıda kabaca özetlemeye çalışacağız. Alt başlıklar halinde incelediğimiz bu konular hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için yazı içerisindeki linklerden diğer yazılarımıza ulaşabilir veya ana sayfamızda yer alan Avukata Sor bölümünden sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

İşçilik alacaklarının bir kısmı (Kıdem Tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacağı gibi) yalnızca iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda tecessüm ederken bir kısmı ise (fazla mesai alacağı, ücret alacağı gibi) iş sözleşmesi devam ederken dahi talep edilebilmektedir.

İŞ HUKUKU ALANINDA İLGİLENDİĞİMİZ BAZI DAVA VE İŞLER

 • Kıdem tazminatı, İhbar tazminatı, Ücret Alacağı, Fazla Mesai Alacağı gibi işçi hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
 • İş Kazası tazminatı için sigortaya başvuru ve dava süreci,
 • İşçilik alacağı için Arabuluculuğa Başvuru süreci,
 • İş sözleşmesinin haklı ya da haksız nedenle feshi halinde ihtarname hazırlanması,
 • İşverenler adına genellikle yanlış olarak düzenlenen ibranamenin hazırlanması,
 • İş hukukundan kaynaklanan Hizmet tespit davası,
 • İşveren konumundaki şirket ve ortaklıklara Hukuki Danışmanlık.

İŞE İADE DAVASI NASIL AÇILIR?

İşe iade davası, İşveren tarafından iş sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesi ve İş Kanunundaki diğer şartların mevcut olması durumunda işçinin, işine geri dönebilmesi için açabileceği bir davadır. Bu dava hakkı kanunda özel olarak düzenlenmiş ve sadece işçiye tanınmış bir haktır, işveren bu davayı açamaz.

İşe iade davasının açılabilmesi için işverenin iş sözleşmesini haksız olarak feshetmesinin yanında;

 • İş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması,
 • İşçinin bu iş yerinde en az 6 aydır çalışıyor olması,
 • İşçinin belirsiz süreli olarak çalışıyor olması,
 • İşverenin iş sözleşmesini haklı bir neden olmadan feshetmiş olması gerekmektedir.

İşe iade davasında zorunlu arabulucu başvurusu

Mevzuatımızda yapılan değişiklik ile 01.01.2018 tarihinden sonra açılacak bazı davalar için dava açılmadan önce arabulucuya başvurma şartı getirilmiştir. İşe iade davası da bu düzenleme kapsamında olduğundan dolayı öncelikle arabulucuya başvurmak gerekmektedir. Arabulucuya başvuru yapılmadan dava açılması durumunda davanın esasına geçilmeden usulden ret kararı verilmektedir.

İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN ARABULUCUYA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Arabuluculuk başvurusu, işverenin adresinin bulunduğu ya da işin yapıldığı yerdeki Arabuluculuk bürosuna yapılır. Örneğin; Merkezi Havza olan bir şiketin Samsun'daki bir şubesinde çalışan işçi haksız olarak işten atılırsa kıdem tazminatı ve diğer alacakları için Samsun Arabuluculuk Bürosuna başvurabileceği gibi Havza Arabuluculuk Bürosuna da başvuru yapabilir.. İşçi ve işverenin anlaşması durumunda yer ve arabulucu kısıtlaması olmaksızın arabulucu serbestçe seçilebilir. Arabuluculuk bürosu Adliyelerde özel olarak oluşturulan birimlerdir. Arabuluculuk bürosunun olmadığı adliyelerde bu başvuruları kabul edecek olan birim ise Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

Arabulucu Başvuru Ücreti 2022

Arabulucuya başvuru sürecinde önceden bir dilekçe hazırlanmasına ya da harç ödenmesine gerek bulunmamaktadır. Arabuluculuk bürosuna talep iletildiğinde büro tarafından verilen formun doldurulması başvuru için yeterlidir. Yani sonuç olarak Arabulucuya başvuru ücreti 2022 yılı itibariyle yoktur. Arabulucuya başvuru zorunluluğu olduğu için böyle bir uygulama söz konusudur.

Bu başvuru sonrasında işçilerin Arabulucu ile tazminat alma hakları vardır. Uyuşmazlıkların bir bölümü bu aşamada sonuçlanmakta ve dava açılmadan işçiler haklarına kavuşmaktadır.

Arabuluculuk Süresi Ne Kadar Sürer?

Arabuluculuk süreci, arabulucunun görevlendirilmesinden itibaren 3 hafta içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Zorunlu durumlarda bu süre 1 hafta daha uzatılabilir. Sonuç olarak görüşmelere telekonferans yöntemiyle katılan bir taraf vs. olmadığı sürece arabuluculuk süresi ortalama 1 ay sürmektedir.

KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI NEDİR?

Kıdem Tazminatı, İşçinin aynı işverene bağlı olarak işe başladığı tarihten işten çıktığı tarihe kadar geçen sürede her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında hak etmiş olduğu tazminattır. Bu tazminatı hak etmek için işçinin İş Kanunu kapsamında en az 1 yıl çalışmış olması ve sözleşmenin de iş kanununda belirtilen şekilde sona ermesi gerekmektedir.

Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Haller

 • 4857 sayılı İş Kanunu 24. Maddesine göre işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi (haklı nedenle istifa etmesi)
 • Erkek işçinin askerlik nedeniyle işten ayrılması,
 • Sigortalılık süresini dolduran ve prim ödeme gününü tamamlayan kişilerin emekli olması,
 • Kadın işçinin evlendikten sonra 1 yıl içerisinde kendi rızası ile ayrılması,

Kıdem Tazminatının Ödenmemesi Gereken Haller

 • İşçinin kendi rızası ile işten ayrılması (işçinin istifa etmesi)
 • İşverenin İş Kanununda sayılan haklı nedenlerle işçiyi işten çıkarması

Kıdem tazminatında zorunlu arabulucu başvurusu

Mevzuatımızda yapılan değişiklik ile 01.01.2018 tarihinden sonra açılacak bazı davalar için dava açılmadan önce arabulucuya başvurma şartı getirilmiştir. Kıdem tazminatı da bu düzenleme kapsamında olduğundan dolayı öncelikle arabulucuya başvurmak gerekmektedir. Arabulucuya başvuru yapılmadan dava açılması durumunda davanın esasına geçilmeden usulden red kararı verilmektedir.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İşçiye çalıştığı her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıla tamamlanmayan süreler de oranlama yapılarak hesaba katılıyor. Tazminata esas olan giydirilmiş brüt ücret içerisinde; işçinin almış olduğu brüt maaş, yol ücreti, yemek ücreti, ikramiye gibi ek ödemeler de yer alıyor.

Kıdem tazminatı hesaplama 2022 yılına göre bir örnek verelim. Samsun'un Vezirköprü İlçesinde taşeron işçi olarak Belediyenin işlerinde 4 yıldır çalışan, aylık 4.500 TL brüt maaşı olan ve 500 TL yol ve yemek yardımı alan bir işçimiz olsun. Bu işçi de belediyeden alınan ihalenin yenilenmemesi nedeniyle işten çıkarılmış ya da fazla mesai alacaklarının ödenmemesi nedeniyle istifa etmiş olsun. Bu işçimizin kıdem tazminatı 5.000 TL (giydirilmiş brüt ücret) * 4 (kıdem süresi) şeklinde yapılacak hesaplama ile 20.000 TL olarak hesaplanacaktır. (Bu hesaplamadan yapılacak vergisel kesintiler dikkate alınmamıştır.)

İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI NEDİR?

İhbar tazminatı hem işçi hem de işveren tarafından talep edilebilecek bir tazminat türüdür. Devam eden iş sözleşmesinin hiçbir neden yokken aniden sona ermesi halinde hem işçi hem de işveren mağdur olabileceğinden dolayı, kanun koyucu her iki tarafı da korumak maksadıyla iş sözleşmesini fesheden tarafa bir ihbar yükümlülüğü getirmiştir. Bu ihbar süresine uymadan sözleşmeyi feshederek karşı tarafı mağdur eden kişi ya da kurum ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. İhbar tazminatı, işçinin kıdemine göre belirlenen ihbar süresi baz alınarak hesaplanmaktadır.  

Çalışma sürelerine göre yasal bildirim süreleri aşağıda belirtilmiştir.

 • 6 aya kadar çalışan işçiler için 2 hafta
 • 6 ay ile 1,5 yıl arasında çalışan işçiler için 4 hafta
 • 1,5 yıl ile 3 yıl arasında çalışan işçiler için 6 hafta
 • 3 yıldan fazla çalışan işçiler için ise 8 haftadır.

İhbar tazminatında zorunlu arabulucu başvurusu

Mevzuatımızda yapılan değişiklik ile 01.01.2018 tarihinden sonra açılacak bazı davalar için dava açılmadan önce arabulucuya başvurma şartı getirilmiştir. İhbar tazminatı da bu düzenleme kapsamında olduğundan dolayı öncelikle arabulucuya başvurmak gerekmektedir. Arabulucuya başvuru yapılmadan dava açılması durumunda davanın esasına geçilmeden usulden red kararı verilmektedir.

TAŞERON İŞÇİ TAZMİNAT HAKLARI

Taşeron işçiler her dönemde olduğu gibi bu dönemde de birçok mağduriyet yaşamaktadır. İşçiler, Taşeron firmanın değişmesi, sözleşmenin her yıl yenilenmesi, yeni ihaleyi alan şirketin işçileri çıkartması gibi birçok mağduriyet yaşamasının yanında bir de işten çıkarıldıktan sonra kimden tazminat alacaklar, ne kadar tazminat alacaklar bununla uğraşmaktadır. Örneğin, Belediyenin yol bakım işini alan taşeron firmanın yol bakım işçileri, işten çıkarıldıklarında Belediyeden ve taşeron firmadan tazminat talep etmektedir. Bu işçilerin emekleriyle yapılan hizmetten siyasi fayda sağlayan Belediye, bu işçilerle alakasının olmadığını, bu işçilerin taşeron firmanın işçileri olduğunu söylemekte; Taşeron firma ise ihale usulü çalıştığını, işçinin belirli süreli olarak çalıştığından tazminat alamayacağını söylemektedir.

Yukarıda verdiğimiz örnek çoğaltılabilir. Birçok kez muhatap olduğumuz Taşeron işçinin tazminatını kim öder? Taşeron firma değişikliği kıdem tazminatını etkiler mi?” şeklindeki soruların cevabı İş Kanununda saklıdır. Bu ve benzeri durumlarda kalan işçileri korumak için İş Kanunumuz gerekli düzenlemeleri yapmış olup işçilere ödenmeyen tazminatların hem taşeron firmadan hem de asıl işverenden dava yolu ile alınması mümkündür. Bu nedenle işçiler, kendilerine tazminat alamazsınız diyen kişilere itibar etmeden iş hukuku alanında çalışan bir iş hukuku avukatına başvurmalı ve taşeron işçilerin hakları konusunda hukuki yardım almalıdır.

İSTİFA EDEN İŞÇİ TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

Normal şartlarda istifa eden işçi tazminat alamaz. Fakat bunun birtakım istisnaları vardır. 4857 sayılı İş Kanununun 24. Maddesi gereğince işçinin haklı nedenlerle sözleşmeyi feshetme yani istifa etme hakkı vardır. Örneğin; iş yerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması, işçiye istifa etmesi için alakasız ve ağır işler verilmesi ya da psikolojik baskı yapılması (mobbing) durumunda işçi istifa edebilir. Bu ve benzeri durumlarda işçi her ne kadar istifa etmiş olsa da haklı bir nedeni olduğu için tazminat alabilmektedir.

Yukarıda bahsedilen 24. Maddede birçok işçinin bilmediği fakat bizim sıklıkla başvurduğumuz bir düzenleme yer almaktadır, İş Kanunu 24/e maddesi. Bu maddede işçinin hak etmiş olduğu ücretlerin eksik ödenmesi, hiç ödenmemesi ya da zamanında ödenmemesi durumunda işçinin istifa edebileceği düzenlenmektedir. Bu kapsamda işten ayrılmak isteyen fakat istifa edersem tazminat alabilir miyim?” diye düşünen işçilerin eğer ödenmeyen ücret alacağı veya fazla mesai alacağı gibi alacakları var ise bu alacakların ödenmesi için işverene noter aracılığıyla bir ihtarname göndermesi mümkündür. İşverenin bu alacakları kendisine verilen sürede ödememesi durumunda ise işçinin haklı nedenle istifa ederek feshe bağlı diğer tazminatlarını alma hakkı vardır.

SİGORTASIZ ÇALIŞAN İŞÇİ TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

İşveren, çalıştırdığı her işçiyi Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek zorundadır. İşçinin kısa süreli ya da geçici olarak çalışması bu durumu değiştirmez. Eğer işveren kendi menfaati için ya da işçinin kendi rızası ile işçiyi sigortasız çalıştırmış ise hukuka aykırı hareket etmiş olacaktır. Fakat bu durum iş hukuku alanında uzman bir avukatın yardımı ile düzeltilebilir.

Sonuç olarak sigortasız çalışan işçinin tazminat hakkı vardır. Fakat burada öncelikle işçinin sigortasız olarak çalıştığının tespiti için SGK ya bildirimde bulunması gerekir. Bu bildirim işçi halen işyerinde çalışıyor iken yapılırsa tespitin yapılması daha kolay olacaktır. Aksi takdirde işçi işten ayrıldıktan sonra bildirimde bulunursa o işyerinde çalıştığını ispat etmesi zorlaşacaktır. Yapılan bildirim sonrasında SGK müfettişleri tarafından işçinin bahse konu iş yerinde çalıştığı tespit edilirse işçi tazminat alabilir. Eğer SGK Müfettişlerinin raporu olumsuz olursa işçinin Hizmet Tespiti Davası açarak mahkeme huzurunda bahse konu işyerinde çalıştığını ispat etmesi gerekecektir. Hizmet tespiti davası zamanaşımı süresi ise işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren 5 yıldır.

Sigortasız çalışma nasıl ispatlanır?

Yukarıda açıklandığı üzere işçinin sigortasız olarak çalıştığı süreçte SGK ya bildirimde bulunması durumunda çalıştığını ispat etmesi daha kolay olacaktır. Fakat işten çıkarıldıktan sonra bu bildirimde bulunursa ya da Hizmet Tespiti Davası açarsa sigortasız çalıştığını nasıl ispat edecek?

Hizmet tespiti davasında en önemli ve en etkili ispat aracı aynı dönemde bahse konu işyerinde sigortalı olarak çalışan bir işçinin tanıklığıdır. Fakat bu tanık olacak işçiler eğer halen aynı işyerinde çalışıyor ise işverenine karşı tanıklık yapmak istemeyebilir. Bu durumda da bahse konu işyeri ile komşu olan işyerlerinde çalışan işçilerin tanıklıkları ya da işçinin sigortasız olarak çalıştığı dönemde işyerinde imzası bulunan evrakların birer örneği veya kamera kayıtları sigortasız çalışmayı ispat edebilir.

İŞ KAZASI GEÇİRDİM TAZMİNAT ALABİLİR MİYİM?

İş Kazası, her ne kadar önlem alınsa da ülkemizde sıkça karşılaşılan üzücü olaylardan biridir. İş Kazası Nedeniyle Tazminat davası, Bazen işverenin ihmalinden bazen de işçinin ihmalinden kaynaklı olarak ortaya çıkan iş kazalarında işçinin yaralanması durumunda kendisine, ölmesi durumunda ise yakınlarına ödenmesi gereken tazminatlar için açılan davaları ifade etmektedir.

İş kazası nedeniyle tazminat davası açabilmek için öncelikle yaşanan kazanın iş kazası olup olmadığının tespiti gerekir. 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasında hangi kazaların iş kazası olarak kabul edildiği belirtilmiştir.

Bu kanuna göre;

 1. Sigortalının (işçinin) işyerinde bulunduğu sırada
 2. İş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında
 3. Sigortalıların (işçilerin) işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi esnasında

Yaşanan kazalar iş kazası olarak kabul edilmiştir. Bu açıklamaları biraz daha somutlaştırmak amacıyla örnek vermek gerekirse;

 • Şantiyede çalışan İnşaat işçisinin inşaattan düşmesi,
 • Cam fabrikasında çalışan işçinin parmağını makineye kaptırması,
 • İş yerindeki bir kavgada işçinin bıçaklanarak ölmesi,
 • Restoranda motorlu kurye olarak çalışan kişinin müşteriye paket götürdüğü sırada kaza geçirmesi

Gibi olaylar iş kazası olarak kabul edilmekte ve iş hukuku hükümleri uygulanmaktadır.

Bununla birlikte İşverenin inşaatta çalışan işçiye, kullanması için kafa koruyucu baret vermesine rağmen işçinin kurallara uymayarak kafasına düşen malzeme nedeniyle ölmesi durumunda bile yani işçi kusurlu olsa dahi iş kazası nedeniyle tazminat davası açılabilmektedir. Bunun nedeni işverenin yalnızca ekipman sağlamakla sorumluluğunun sona ermemesidir. Ekipman sağladıktan sonra işçilere ayrıca İş güvenliği eğitimleri vermeli, bu eğitimlerin uygulanıp uygulanmadığını da denetlemelidir.

Sonuç olarak siz veya bir yakınınız iş kazası geçirmiş ise tazminat hakkınız olup olmadığını öğrenmek için iş kazası tazminatı konusunda uzman bir Samsun tazminat avukatından hukuki yardım almanızı tavsiye etmekteyiz.

İş kazası tazminatı için zorunlu arabuluculuk var mı?

İşçilik alacakları için geçerli olan zorunlu arabuluculuk başvurusu şartı, iş kazası nedeniyle açılan tazminat davalarında geçerli değildir. Gerekli hukuki hazırlık yapıldıktan sonra arabulucuya başvurmadan dava açılabilir.

İş Kazası Tazminatı Zamanaşımı Süresi

İş kazası tazminatı zamanaşımı süresi, iş kazasının yaşandığı tarihten itibaren 10 yıldır. Fakat olayda suç teşkil eden bir durum olması ve ceza zamanaşımı süresinin 10 yıldan fazla olması durumunda bu uzamış ceza zamanaşımı uygulanmaktadır. Örnek vermek gerekirse, yaşanan iş kazasında 2 kişi ölmüş ise birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme suçu oluşacağından ve suçun ceza hukukunda dava zamanaşımı 15 yıl olduğundan dolayı bu olay bakımından 15 yıllık zamanaşımı uygulanacaktır.

SİGORTASIZ ÇALIŞAN İŞÇİ İŞ KAZASI TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

İşçi haftada birkaç saat çalışıyor olsa bile işveren, çalıştırdığı her işçiyi Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek zorundadır. Eğer işveren kendi menfaati için ya da işçinin kendi rızası ile işçiyi sigortasız çalıştırmış ise hukuka aykırı hareket etmiş olacaktır. Fakat bu durum iş hukuku alanında uzman bir avukatın yardımı ile düzeltilebilir.

Sonuç olarak sigortasız çalışan işçi de iş kazası tazminatı alabilir. Fakat burada işçiye birtakım yükümlülükler getirilmiştir. Sigortasız olarak çalışan ya da çalıştırılan işçi eğer iş kazası geçirir ise öncelikle SGK ya bu durumu bildirecek ve bir iş kazası tespiti yapılmasını talep edecektir. SGK müfettişleri bu olayı iş kazası olarak tutanaklara geçirirse sorun yok ama bu kişi burada çalışmıyor bu olay da iş kazası değil denirse dava açmak gerekiyor, iş kazası tespiti davası. Ayrıntılı bilgi için yazının devamını okuyunuz.

İŞ KAZASI TESPİTİ DAVASI

Normal şartlarda iş kazası yaşandıktan sonra bunun Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer ilgili kurumlara işveren tarafından bildirilmesi gerekmektedir. Bazen işverenlerin haklarında tazminat davası açılmasından korktukları için ya da ihmal ettikleri için bunu bildirmedikleri bazen de bildirmiş olsalar bile SGK tarafından olayın iş kazası olarak değerlendirilmediği görülmektedir. Özellikle iş kazası geçiren işçi sigortasız olarak çalışıyor ise bu durumda çoğu kez bildirim yapılmamaktadır. Bu sorun çözülmeden iş kazası nedeniyle açılacak tazminat davasının görülmesi mümkün değildir.

Bu nedenle iş kazasının öncelikle SGK ya bildirilmesi, SGK olayı iş kazası olarak değerlendirmez ise iş kazası tespiti davası açılmalıdır. Bu davada SGK ve işveren taraf olarak gösterilmelidir. İş kazası tespiti davası zamanaşımı süresi iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır.

İŞ KAZASI TAZMİNAT MİKTARI NASIL HESAPLANIR?

İş kazası tazminatı hesaplanırken işçinin almış olduğu ücret, işçinin sürekli iş göremezlik oranı ve işçinin kusuru gibi etkenler değerlendirilerek bir sonuç tazminat hesaplaması yapılır.

Bazen iş kazası geçiren kişilerden İş kazası tazminatı hesaplama 2022 yılına göre nasıl olur sorusunu almaktayız. Ölen işçilerin yakınları açısından bu iş kazası tazminatı hesaplaması bu aşamada mümkündür fakat iş kazası nedeniyle bir sakatlık söz konusu ise olayın yaşanmasının hemen ardından net bir hesap yapmak mümkün değildir. Çünkü bundan önce yapılması gereken birkaç önemli şey vardır. Öncelikle bunun bir iş kazası olduğunun SGK tarafından tespit ettirilmesi gerekir. Ardından tedavi sürecinin tamamlanması ve olaydan yaklaşık 6 ay geçtikten sonra kesin maluliyet oranının belirlenmesi gerekmektedir. Bu aşamadan sonra yaklaşık bir tazminat hesabı yapılabilir.

Sonuç olarak siz veya bir yakınınız iş kazası geçirmiş ise tazminat miktarı hesaplama için iş kazası tazminatı konusunda uzman bir tazminat avukatından  hukuki yardım almanızı tavsiye etmekteyiz.

İBRANAME İMZALAMAK ZORUNLU MU?

İbraname, iş sözleşmesi sona eren işçinin tüm haklarını aldığını ve başkaca hiçbir hak ve alacağının kalmadığını beyan ettiği bir metindir. İşçinin bu metni imzalayarak işvereni ibra etmesi için öncelikle metinde yazdığı gibi tüm hak ve alacaklarını almış olması gerekir. Eğer almamışsa bu metni imzalamaması ya da metnin altına bu haklarını almadığına ilişkin şerh düşerek imzalaması gerekmektedir.

İBRANAME İMZALAYAN İŞÇİ TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

Yukarıda açıklandığı üzere ibraname bir hukuki durumun tespiti için hazırlanmaktadır. İbraname sadece iş hukukuna özel bir belge olmayıp birçok özel hukuk ilişkisinde kullanılmaktadır. Fakat iş hukukundaki ibranamede diğer alanlardan farklı olarak eşit iki taraf yoktur, bir tarafta sermaye sahibi olan ve güçlü konumda bulunan işveren bir tarafta ise güçsüz konumda bulunan işçi vardır. Bu nedenle İş Kanununun ruhunda işçiyi koruma içgüdüsü vardır.

Bu kapsamda işçiye imzalatılan ibraname, tacirlerin arasında imzaladığı ibranameler gibi diğer alanlardaki ibranamelerden farklı olarak tek başına bir anlam ifade etmez. Mahkeme huzurunda işçinin bu ibranamenin gerçeği yansıtmadığı yönünde beyanda bulunması durumunda mahkeme, bu ibranamenin İş sözleşmesinin sona ermesinden ne kadar sonra imzalandığı, işçiye tüm hak ve alacaklarının gerçekten ödenip ödenmediği, ödendi ise bunların işveren tarafından ispat edilip edilemediği gibi durumları inceler ve ibraname ile fiili durum arasında bir aykırılık görmesi durumunda ibranameyi geçersiz sayabilir. Yani sonuç olarak evet, ibraname imzalanmış olsa da bir takım hukuka aykırılıklar var ise işçi tazminat alabilir.

VEZİRKÖPRÜ İŞ HUKUKU AVUKATI

İş hukuku oldukça kapsamlı ve bir o kadarda önemli bir alandır. Vezirköprü avukatları birçok alanda hukuki hizmet sunmaktadır. Fakat Özgür Hukuk Bürosu, taşeron firmalarda çalışan işçiler adına toplu davalar, bireysel işçilik alacağı davaları, İş kazası tazminatı davaları ve işverenlere kurumsal danışmanlık gibi hukuki hizmetler sunmaktadır.

SAMSUN İŞ HUKUKU AVUKATI

Ofis Merkezimiz Samsun'un Vezirköprü ilçesinde olmakla birlikte başta Samsun, Havza ve Ladik bölgesi olmakla üzere Türkiye genelinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.. İş hukuku Samsun avukatları arasında bilinen ve son derece popüler olan bir alandır. Özgür Hukuk Bürosu da iş hukuku alanındaki bireysel ve kurumsal davalardaki bilgi ve tecrübesi ile samsun da iş hukuku avukatı olarak öne çıkmaktadır.

Müvekkillerimizin daha şeffaf ve güvenilir bir hizmet alması için geliştirdiğimiz E-Müvekkil sistemimiz ile Türkiye’nin neresinde olursa olsun müvekkillerimiz her an ücretsiz olarak davalarıyla ilgili tüm bilgilere ulaşabilmektedir. Dava sorgulama ve icra sorgulama alanları ile son derece ayrıntılı bilgiler içeren kurumsal sistemimiz birçok hukuk bürosuna ilham kaynağı olmaktadır. Ayrıntılı bilgi almak için site ana sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tazminat Davası için Avukata Sor

İşçi alacağı ve iş kazası tazminatı başta olmak üzere iş hukuku ile ilgili hukuki yardım almak için internet sitemizdeki ilgili yazılarımızı okuyabilir ya da site ana sayfasında yer alan Avukata Sor bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

Etiketler

 • İşçi Alacağı Davası

 • İş Kazası Davası

 • Samsun İş Hukuku Avukatı

 • Vezirköprü İş Hukuku Avukatı

 • Havza İş Hukuku Avukatı

 • İstifa eden işçi kıdem tazminatı
 • Kıdem tazminatı hesaplama 2022

 • Tazminat hesabı nasıl yapılır

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.

Özgür Hukuk Bürosu, Profesyonel Hizmet

Samsun Avukat ve Danışmanlık Hizmeti veren ofisimiz profesyonel ekibi ile birlikte faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışma ortakları ile birlikte Samsun Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde şahıs ve tüzel kişiliğe haiz müvekkillerine profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vererek hukuki uyuşmazlıklara çözüm üretmektedir.