İÇİNDEKİLER (İlgili başlığa tıklayarak doğrudan ilgili bölüme gidebilirsiniz)

AİLE HUKUKU | VEZİRKÖPRÜ BOŞANMA AVUKATI

Aile Hukuku ve Boşanma davaları ile ilgili bilgi ve tecrübesi olan avukatlar halk arasında boşanma avukatı olarak bilinmektedir. Samsun Boşanma Avukatı hizmeti almak isteyen müvekkillerimize faydası olacağını düşündüğümüz bazı önemli bilgileri aşağıda kaleme aldık. Vezirköprü Boşanma Avukatı olarak aşağıda önemli noktalarına temas ettiğimiz bu hukuki alanda daha fazla bilgi almak için bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.

AİLE HUKUKU ALANINDA İLGİLENDİĞİMİZ DAVALAR

 • Resmi Nikahlı çiftlerden herhangi birinin talebi üzerine Anlaşmalı Boşanma davası veya Çekişmeli Boşanma Davası,
 • Çocuğun kendisinden olmadığını düşünen babanın talebi üzerine Soy Bağının Reddi Davası,
 • Çocuğun gerçek babasının tespiti amacıyla çocuk adına veya anne adına açılabilen Babalık Davası,
 • Tarafların, boşanmanın tüm hukuki sonuçları üzerinde anlaşması üzerine Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi ve Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlanması,
 • Boşanma davası sonrasında mal rejiminin tasfiyesi (Boşanmada mal paylaşımı)
 • Çocuğun velayetinde tarafların anlaşamaması üzerine açılacak olan Velayet davası,
 • Boşanma davası ile birlikte ya da boşanma davasından sonra Yoksulluk Nafakası, Tedbir Nafakası, çocuklar için iştirak nafakası gibi talepler için Nafaka Davası
 • Haksız olarak nafaka ödediğini düşünen taraf için Nafakanın Kaldırılması Davası,
 • Velayet kararına uymama veya nafaka yükümlüsünün nafaka ödememe gibi hukuka aykırı davranışlarına karşı Şikâyet İşlemleri,
 • Evlenecek taraflar arasında mevcut mal rejiminden farklı bir rejim düzeni için malvarlığı sözleşmesi düzenleme,
 • Evlilik öncesinde Nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin iadesi ya da tazminat talebi üzerine dava açılması,

BOŞANMA DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Boşanma davasının Anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma olup olmadığına bakılmaksızın görüleceği mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Bununla birlikte yetkili mahkeme ise taraflardan herhangi birinin yerleşim yerinde ya da tarafların davadan önceki son 6 ayda birlikte oturdukları yer mahkemesi yetkilidir. Görev yönünden tarafların herhangi bir seçim hakkı olmamasına rağmen davanın açılacağı yetkili mahkeme yani yer konusunda seçim hakları vardır.

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Hazırlanmış olan dava dilekçesi, Kimlik ve ekte belirtilen evraklar ile birlikte yetkili ve görevli mahkemeye başvuru yapılır.

Boşanma Davası için Gerekli evraklar

Boşanma Dava Dilekçesi, Anlaşmalı Boşanma Protokolü (Varsa), Kimlik Fotokopisi, Dava harç ve giderlerinin yatırıldığına ilişkin dekontlar ve dilekçe ekinde belirtilen diğer delil ve belgeler.

KİMLER BOŞANMA DAVASI AÇABİLİR?

Eşlerden herhangi biri boşanma davası açabilir. Fakat evli olan kişi kısıtlı dahi olsa yasal temsilcisi ya da mirasçısı bu davayı açamaz. Bazı özel durumlarda ancak mirasçılar açılmış olan boşanma davasını devam ettirebilir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA NEDİR?

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasının aksine sıkı şartlara tabi olan bir dava değildir. Anlaşmalı boşanma davası açılabilecek haller dışında kalan diğer durumlarda çekişmeli boşanma davası söz konusu olacaktır. Çekişmeli boşanma davası açmak için evliliğin ne kadar sürdüğünün herhangi bir önemi yoktur.

ANLAŞMALI BOŞANMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasının aksine bir takım ek şartlara tabi kılınmıştır. Bunun nedeni çok önemli hukuki sonuçları olan bir işlemin tarafların rızası ile çoğu durumda tek celsede karara bağlanması ve geri dönüşü mümkün olmayan bazı işlemlerin yapılıyor olmasıdır.

Şartlar;

 • Resmi Nikah tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olması,
 • Eşlerden herhangi birinin anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve protokolünü mahkemeye sunması veya çekişmeli olarak açılan davanın davalı eş tarafından kabul edilmesi,
 • Hakimin tarafları huzura alarak protokol hükümlerini teyit ettirmesi ve işlemin rızaen yapıldığına kanaat getirmesi,
 • Tarafların boşanmanın tüm sonuçları (Tazminat, nafaka, velayet vs.) hakkında anlaşmış olmaları ve hakimin bu anlaşmayı uygun bulması.

Yukarıda da açıklandığı üzere boşanma davasının hüküm ve sonuçları geri dönüşü mümkün olmayan zararlar ortaya çıkarabileceği için anlaşmalı boşanma dava dilekçesi veya anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken boşanma avukatı diye tabir edilen bu alandaki uzman bir avukattan yardım alınması son derece önemlidir. Ayrıntılı bilgi için Anlaşmalı Boşanma Davası yazımızı inceleyebilirsiniz.

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Öncelikle anlaşmalı boşanma davası bakımından değerlendirecek olursak; Eğer Anlaşmalı boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü Avukat aracılığı ile düzgün bir şekilde düzenlenmiş ise (hakimin protokolü kabul etmemesi durumunda süreç uzamaktadır) ortalama 1-2 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Bu işlemlerin avukat olmadan yapılması durumunda ise süreç çok daha uzun olabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davası bakımından ise boşanma davasının dayanmış olduğu hukuki neden ve bunun ispatının zorluğu (Tanık dinlenilmesi, Telefon ve bilgisayarlarda teknik inceleme yapılması vs.), tarafların üzerinde anlaşamadıkları konuların büyüklüğü ve mahkemenin iş yükü gibi diğer etkenlerle birlikte dava süreci değişmekle birlikte yaklaşık 1,5-2 yıl içerisinde sonuçlanmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1.Boşanma Davasında Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

Boşanma davasında avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat işlemlerin daha kısa sürede tamamlanması ve tazminat, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda geri dönüşü mümkün olmayan zararların ortaya çıkmaması için Vezieköprü boşanma avukatı ile çalışılmasını tavsiye etmekteyiz.

2.Boşanma Davası Avukat Ücreti 2020?

Boşanma davası açarken 2 tür masraf ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki mahkemeye yatırılacak olan harç ve giderler. Bu masraf kalemi davanın açıldığı yere göre değişmeyen her yerde aynı olan giderlerdir. Bunun yanı sıra bir de Avukatlık Ücreti bulunmaktadır. Bu masraf kalemi ise davanın açıldığı yere göre ve her boşanma avukatının kendi tarifesine göre değişmektedir. Fakat 2020 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 3.400 TL nin altında ücret alınamaz. Samsun bölgesinde ise genel olarak vezirköprü anlaşmalı boşanma avukatlık ücreti 2020 yılında ortalama 3.500 TL ile 5.000 TL arasında değişmekte; Samsun çekişmeli boşanma avukatlık ücreti 2020 yılında ise mal paylaşımı vs. olup olmamasına ve diğer anlaşmazlık durumlarına göre değişkenlik göstermektedir.

3.Dosyanın Karara Çıkması Ne Demek?

Boşanma davası sonrasında karar verildiğini fakat henüz gerekçeli kararın yazılmadığını ifade eden bir açıklamadır. Dosyanın kapanması için gerekçeli kararın yazılıp taraflara tebliğ edilmesi ve itiraz edilmeyerek kesinleşmesi gerekmektedir.

4.Boşanma Davası Sorgulama – Dava Dosyam E Devlette Görünür mü?

Hakkınızda açılmış olan ya da sizin açmış olduğunuz bütün davalar E Devlet sistemindeki Dava dosyası sorgulama bölümünde görünmektedir.

5.Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir?

Boşanma davası ile birlikte Yoksulluk Nafakası, Tedbir Nafakası ve İştirak Nafakası gündeme gelmektedir. Boşanma davasında karşı tarafla eşit ya da daha kusurlu olan taraf nafaka talep edebilir.

Yoksulluk nafakası boşanma sonucunda yoksulluğa düşecek olan eşe verilirken iştirak nafakası ise çocuklar için velayeti kendisinde bulunan tarafa ödenmektedir.

Nafaka Miktarı, tarafların kusuruna, sosyal ve ekonomik durumlarına göre yapılacak araştırma doğrultusunda belirlenmektedir. Dava sırasında nafaka hakkında verilen hüküm kesin hüküm teşkil etmemekte daha sonra nafakanın kaldırılması davası veya nafakanın azaltılması davası açılabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Nafaka Davası adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

6.Bir Taraf Boşanmak İstemezse Ne Olur?

Tarafların her ikisi de boşanmanın tüm hukuki sonuçları konusunda anlaşırlar ise anlaşmalı boşanma davası açılır ve süreç kısa sürede sonuçlandırılır. Fakat bir taraf boşanmak istemezse anlaşmalı boşanma söz konusu olamayacağından evlilik birliğinin temelinden sarsılması, zina ve terk gibi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 161 ve devamındaki maddelerde düzenlenen boşanma sebeplerinden bir veya birkaçına dayanılarak çekişmeli boşanma davası açılır ve dava dilekçesinde anlatılan hususlar mahkeme huzurunda ispat edilmeye çalışılır. Yani sonuç olarak bir tarafın boşanmayı istemiyor oluşu yalnızca boşanma sürecini uzatmaktadır.

BOŞANMA DAVASI İÇİN AVUKATA SOR

Aile Hukuku ve Boşanma Davası ile ilgi dava takibi ya da danışmanlık hizmeti için internet sitemizdeki ilgili yazılarımızı okuyabilir ya da Vezirköprü boşanma avukatı danışma hizmeti için site ana sayfasında yer alan Avukata Sor bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.

Özgür Hukuk Bürosu, Profesyonel Hizmet

Samsun Avukat ve Danışmanlık Hizmeti veren ofisimiz profesyonel ekibi ile birlikte faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışma ortakları ile birlikte Samsun Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde şahıs ve tüzel kişiliğe haiz müvekkillerine profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vererek hukuki uyuşmazlıklara çözüm üretmektedir.