BORÇTAN DOLAYI HAPSE GİRİLİR Mİ?

Ekonomik şartların kötü olması nedeniyle bugünlerde birçok kişi icra takipleriyle karşılaşıyor. Bazı kişiler borcunu ödeyebilse de ödeyemeyenlerin aklına "Kredi borcu ödenmezse ne olur?"  gibi sorular geliyor. Bu konuda oldukça fazla bilgi kirliliği var. Bunun en önemli sebeplerinden biri de, borçlarını ödeme konusunda borçluyla telefonda görüşen görevlilerin, “borcunuzu bir an önce ödeyin, yoksa hapse girersiniz” uyarısında bulunmaları. Henüz icra takibi başlatılmamış ya da icra takibi henüz kesinleşmemiş borçlulara dahi bu uyarıların yapıldığını görüyoruz.

Borç ödenmezse hapis cezası verilebilir. Fakat bunun bazı ön koşulları vardır. İcradan hapis cezası çıkması için bu ön koşulların gerçekleşmesi gerekir. Yani, hakkında icra takibi başlatılan kişiye yalnızca borcunu ödemedi diye hapis cezası verilemez. Buradaki hapis cezasından kasıt ise Tazyik hapsidir.

TAZYİK HAPSİ NEDİR?

Tazyik hapsi, bir diğer adıyla disiplin hapsi, kanundan doğan sorumluluğunu yerine getirmeyen kişilerin bu sorumluluklarını yerine getirene kadar belli sınırlar dâhilinde hapis cezası almasıdır. İcradan kaynaklı tazyik hapsi en fazla 3 aylığına verilebilir.

TAZYİK HAPSİ SİCİLE İŞLER Mİ?

Tazyik hapsi bir suçun yaptırımı olarak değil bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle disiplin hapsi olarak düzenlenmiştir. Bu yüzden tazyik hapsi adli sicile işlemez.

İCRADA HAPİS CEZASI VAR MI 2021?

İcra ve İflas Kanunu’nun “Cezai hükümler” başlıklı 331 ve devamındaki Maddelerinde cezalara ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Burada bütün ceza konusu eylemler yerine sıkça karşılaşılan bize göre önemli olan eylemlere değinilecektir. Diğer düzenlemelere ilgili kanundan ulaşılabilir.
Bu düzenlemelere göre;

 • Borçlunun, Alacaklıyı zarara uğratma kastıyla mal kaçırması
 • Borçlunun,gerçeğe aykırı beyanda bulunması
 • Mal beyanından sonra mal ve kazançta olan değişimlerin bildirilmemesi
 • Borçlunun ödeme şartını ihlali (taahhüdü ihlal)
 • Velayete ilişkin karar doğrultusunda Çocuk teslimi emrine muhalefet edilmesi
 • İcra dairesince teslim edilen taşınmaza girilmesi
 • Nafaka borcunun ödenmemesi

Eylemlerini gerçekleştirenler şikâyet üzerine icradan ceza alırlar. Görüldüğü üzere nafaka borcu haricindeki borçlar açısından yalnızca borcun ödenmemesi icradan ceza çıkmasına yeterli değildir. İcradan ceza alınması için kişinin kötü niyetli olarak hareket etmesi gerekir. Bunun hukuki altyapısı Anayasa ve Uluslararası sözleşmelerde yer almaktadır. Anayasa’nın “suç ve cezalara ilişkin esaslar” başlıklı 38. Madde hükmüne göre, "Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünü yerine getirmediğinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz" . Bu kapsamda Örnek vermek gerekirse, bankadan kredi çekip sözleşmedeki yükümlülüğüne uymayarak borcunu ödemeyen borçlu, sadece bu yüzden hapisle cezalandırılamaz.

Genellikle hangi durumlarda borçluya ceza verilebileceğini yukarıda açıkladık. Burada, sıklıkla karşımıza çıkan ve borçluların özellikle dikkat etmesi gereken, “mal beyanında bulunmama” ve “ödeme şartını yerine getirmeme (Taahhüdü İhlal)” hallerini detaylı incelemekte fayda olduğunu düşünüyoruz.

Mal Beyanında Bulunmama

Mal beyanında bulunmama suçunun işlenebilmesi için öncelikle bir icra takibinin başlatılmış olması gerekir. Takip sonrası borçluya gelen ödeme emrinde belirtildiği üzere borçlu ya süresi içerisinde borcu ödemeli ya da mal beyanında bulunmalıdır. Mal beyanında bulunmayan borçlu hakkında, alacaklının talebi üzerine, beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyikine hükmedilir; ancak bu süre 3 ayı geçemez. Borçlu mal beyanında bulunduğunda, hapis cezası düşer.

İcra ve İflas Kanunu’nun 74. Maddesine göre, “Mal beyanı, borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyet ve vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya şifahen icra dairesine bildirmesidir.”

Taahhüdü İhlal

Borcu belirli taksitlerle ödemek üzere icrada imzalanan taahhütname ile borçlunun alacaklıya bir taahhüt vermesi mümkündür. Bu durumda eğer borçlu taahhüdü ihlal ederse icradan hapis cezası çıkacaktır. Bu durum iki şekilde ortaya çıkabilir.

1-) Borcunu ödemeyen borçluya alacaklı kendi rızası ile bir ödeme planı yaparak taahhütte bulunmasını isteyebilir ve borçlunun kabul etmesi üzerine icrada taahhütname tutanağı imzalanır.

2-) Borcunu ödemeyen ve borca yeter miktarda malı haczedilmiş olan borçlu, alacaklının satış talebinden önce ilk taksiti peşin ödemek şartıyla borcun 4 taksitte ödeneceğini icra müdürlüğüne taahhüt edebilir. Yukarıda açıklanan birinci durumda alacaklının rızası gerekli iken ikinci durumda alacaklının rızasına gerek yoktur.  

KREDİ BORCU ÖDEMEYEN HAPSE GİRER Mİ?

Yukarıda açıklandığı üzere  yalnızca kredi borcunun ödenmemesi icradan ceza çıkmasına yeterli değildir. İcradan ceza alınması için kişinin kötü niyetli olarak hareket etmesi ve kanundaki diğer şartların oluşması gerekir.

HAPSE GİRİNCE BORÇ SİLİNİR Mİ?

Tazyik hapsi, kötü niyetli olarak yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişileri zorlamak için uygulanır. Dolayısıyla hapse girince borç silinmez. Hatta faiz işlemeye devam eder.

BORCUMU ÖDERSEM HAPİS CEZASI BİTER Mİ?

Yukarıda değinildiği gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi için uygulanan bir yaptırım olduğu için eğer borç ödenirse hapis cezası kalkar.

MAAŞIN NE KADARINA HACİZ KONULABİLİR?

Borçlu hakkında yapılan icra takibi kesinleştikten sonra eğer borçlu sigortalı olarak çalışıyorsa borçlunun maaşına haciz konulabilir. Maaş haczi için borçlunun kamuda ya da özel sektörde çalışıyor olmasının herhangi bir önemi yoktur. Peki maaşın tamamına haciz konulabilir mi? Tamamına haciz konulamıyorsa maaşın ne kadarına haciz konulabilir? Özellikle belirtmeliyiz ki maaşın tamamına haciz konulamaz. Kanunen öngörülen maaş haczi 1/4 oranındadır. Yani maaşın ancak 1/4 ü haciz nedeniyle kesilebilir. Fakat nafaka alacağı bakımından bazı istisnalar mevcuttur. Nafaka miktarı maaşın 1/4 ünü aşıyor ise bu söylediğimiz orana bakılmaksızın nafaka miktarı oranında maaş haczi yapılır. Ayrıca borçlunun borcunu daha erken kapatmak istemesi durumunda rızası ile maaş haczinden yapılan kesintinin oranı artırılabilir.

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULABİLİR Mİ?

5510 sayılı kanun gereğince birkaç istisna haricinde emekli maaşına haciz konulamaz. Emekli maaşına haciz konulması için alacaklı tarafından talep oluşturulması halinde icra müdürünün bu talebi reddetmesi gerekir. Eğer icra müdürü bu talebi reddetmemiş ve emekli maaşına haciz koymuşsa emekli maaşına haciz konulan kişi bu duruma itiraz ederek haczi kaldırabilir. Emekli maaşına haciz konulmasının istisnaları ise SGK nın prim alacağı gibi bazı alacaklarının bulunması veya emeklinin nafaka borcu olması durumlarıdır. Sonuç olarak normal alacaklar için emekli maaşına haciz konulamazken nafaka alacağı ve SGK Prim alacağı için emekli maaşına haciz konulabilir.

İCRA HUKUKU İÇİN AVUKATA SOR

İcra Hukuku ile ilgili hukuki yardıma ihtiyacı olan kişiler internet sitemizdeki ilgili yazılarımızı okuyabilir ya da site ana sayfasında yer alan Avukata Sor bölümünden ve iletişim numaralarımızdan 100 TL danışmanlık ücreti karşılığında hizmet alabilirler.

Yorumlar

 • Esra Bozdağ

  Sürücü kursundan 250 TL borcum kalmıştı arasından 2 yıl geçti ve bugün bana icra celbi geldi üzerimde her hangi bir mal varlığı yok sözleşmede hapis cezası yazıyor bunu faizli olarak 1500 TL yaptılar ve ödeyecek durumum yok hapise atilirmiyim cevap verin lütfen çok önemli

 • Mustafa Bostanci

  Eşinin kardeşi 2010 yılında 4 bin tl kredi çekmiş bundan haberim yok ayninyil icinde itihar etti annesi hayatta idi 2012 yilinda annesi vefaat etti farkl8 şehirler yaşıyoruz banka 11 yıl olmuş bize her hangi bir bilgi vermeden gelecek varlık şirketine dosyayı devretmiş 11 yıl sonra icra takibi başlatmış biz şok olduk çünkü hiç birseyden haberimiz yok eşimin e devletondefe öyle bir dava gözükmüyordu dune kadar dün dava sisteme düşmüş bizi şirketten arayim 23 bin tl borcu olduğunu iletler

 • Avukat Özgür Güngör

  Avukatlık Kanunu uyarınca danışmanlık hizmeti ücrete tabii olduğundan dolayı 100 TL danışmanlık ücreti ödemesi yaptıktan sonra sorunuzu sorarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Ödemeyi, sitemiz üzerindeki Ödeme bölümünden kredi kartı ile veya banka hesaplarımıza Havale/EFT yöntemiyle gerçekleştirebilirsiniz.

 • özay kiyağa

  merhaba türksel bayiden telefon aldık ayda tel.faturasıyla tel taksidi toplam 150 tl ödeneceğini söyledileri fakat ilk ay 220 gelince bir sürü hikaye uydurdular bende o an ödemedim sonradan maddi imkanım bozulunca hiç ödiyemez oldum avukat bürosundan arayıp mahkemeye dava açıp hapis cezasına çarptıracaklarını söylediler beni bu konuda bilgilendirirseniz memnun olurum

 • Ercan Ünişen

  Awm den alış veriş yapmıştım senet verdim zaman geçti numaramı değiştim ve ödeme yapamadım hicralık oldum beni arayan av kat cezaevine gireceğimi söylüyor bu durum hakkında bilgi verirseniz sevinirim .

 • Murat Senguven

  Benim hicrada 10 dosyam va rrhapis cezası istemiyle dava. Acilirmi

 • Nadir ARTUN

  14.01.2020 de bursa 6. İcra ceza mahkemesinden taahhüt ihlalinden tazyik hapis cezası aldım... ben mahkemeye katilmadim. Bana daha sonuç gelmedi. Şu an ayın 22 si. Benim durum ne olur ? Pandemiden dolayı içeri alma yok diyorlar doğrumu ?...

 • İsmail Kanar

  Vodafona yaklaşık 14 aydır borcum var 15 bin tl lik icra işlemleri başladi ve hâla ödemiyorum ne olur?

 • Özlem Şimsek

  Merhaba benim kızım 21 yaşında üniversite öğrencisi avea borcu vardı icra ya verildi. 2019 dosyası şimdi ise telefon ediyorlar kızımı savcılığa veriyorlarmış hapis cezası için tutuklama kararı verilecekmiş. Taahhüt vermedik birşey için. Imza atmadık. Böyle bir hapis cezası varmı. Bilgi verebilir misiniz lütfen. Sıkıcı bir durum.coķ telâşlandım.

 • Döndü eker Eker

  Merhaba ben antalya yön avmden 6 binliralik ürün aldım yaklasık 5 taksit ödedim 1 ay celik tencerelerimi kullandıktan sonra ürün sorunlu cikti 1 kez aldilar.hic bir mudahale yapmadan geri verdiler şikayet uzerine urunu tekrar aldilar.ve taksitlerimi urunu bana geri verinceye kadar durdurcaklarini soylediler 1 yildir muattap bulamadim.ürunde ortada yok bana 7 binliralik bir haciz ciķarmislar.hic bir haber vermeden.ne yapabilirim.bu durum karsısında iyi gunler acillll

 • Döndü eker Eker

  Merhaba ben antalya yön avmden 6 binliralik ürün aldım yaklasık 5 taksit ödedim 1 ay celik tencerelerimi kullandıktan sonra ürün sorunlu cikti 1 kez aldilar.hic bir mudahale yapmadan geri verdiler şikayet uzerine urunu tekrar aldilar.ve taksitlerimi urunu bana geri verinceye kadar durdurcaklarini soylediler 1 yildir muattap bulamadim.ürunde ortada yok bana 7 binliralik bir haciz ciķarmislar.hic bir haber vermeden.ne yapabilirim.bu durum karsısında iyi gunler acillll

 • Kenan Eyvazlı Eyvazlı

  Merhaba özgür bey. ben Azerbaycanliyim burada calisiyodum sigortalı olarak. Sonra pandemi sebebinden işden ayrılmak zorunda kaldım. 3 ay bi AVM ye borcumu ödeyemedim. Sonra beni arayib haciz kararı çıkarıldı diye bı avukat aradı. Benimde burda evim olmadığı için haciz olmuyormuş ve hapise gidecekmisim. Sizce ben ne yapmalıyım?

 • Mahmut Ceyhan

  Abi adam bankadan aldiğiğim evden çikmiyor.Dava açtim icra buna gecmis aylar için bi ceza kesti .şahis bu borcu ödemezse cezaevine girer mi...

 • Hakan Turan

  Merhaba Öncelikle Kolay Gelsin Borctan Dolayı Hapse Girersem Hapisten Çıkınca Nasıl Bir Ödeme Koşulu Oluyor

 • Özgür Ozan

  Özgür Bey çok faydalı bir yazı, Gerçekten değinilmesi gereken bir konu olmuş. Bu konuda çok fazla mağduriyet söz konusuydu. Tebrikler, başarılar.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.